Losse modules

Modules

 1. Proeve van Bekwaamheid - SOD-I
 2. Informatie Ontsluiten en Verzamelen (schriftelijke cursus)
 3. Functionaris Gegevensbescherming
 4. Toegepaste Data science en data analytics
 5. Fotocollecties beheren en toegankelijk maken
 6. Certificering van uw e-depot
 7. Online presenteren
 8. Introductie in R
 9. Retrospectief vervangen
 10. Opdrachtgeverschap en regievoering
 11. Informatiebeveiliging
 12. VVA / Voortgezette Vorming Archiefbeheer
 13. Laaggeletterdheid en de bibliotheek
 14. Marketing van informatiediensten
 15. Professional Internet Research (Online, in English)
 16. De nieuwe RDA
 17. Elektronisch ondertekenen en de digitale handtekening
 18. Strategisch inzetten van Social Media
 19. GO Strippenkaart
 20. GO Strippenkaart 10
 21. Informatiedienstverlening en ICT
 22. Zoeken van Beeld en Geluid
 23. Lean procesmanagement in een dag
 24. Masterclass Visievorming met Mindmapping
 25. Customer Journey
 26. Metaworkshop Informatiestrategie: word facilitator in een dag
 27. Optimaliseren van informatiediensten
 28. Verandermanagement
 29. Tekstmining
 30. Aan de slag als Community Librarian
 31. Archiveren van Social Media
 32. Ondernemen en samenwerken in de openbare bibliotheek
 33. Disruptive Technologies and New Skillsets in Library 4.0 (online)
 34. Marketing of Information Services (Online)
 35. Informatiebeleid in de praktijk
 36. Projectarchivering
 37. Instore communicatie in de bibliotheek
 38. Information research support
 39. Informatiestructuren
 40. Leergang Informatieadviseur
 41. Functioneel Beheer
 42. Specialist Digitaal Burgerschap - deeltraject Participatie
 43. Leergang Informatiemanagement
 44. Auditing in de Informatiedienstverlening
 45. Schrijven van doeltreffende rapporten, notities en adviezen
 46. SOD-I (Basisopleiding Informatiebeheer)
 47. Maak het vindbaar
 48. Recordsmanagement en Governance in SharePoint
 49. AVG, Privacy en Digitaal Gegevensbeheer (Advanced)
 50. Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (MDTO)
 51. Recordsmanagement
 52. GO Strippenkaart 20
 53. Implementatie van Zaakgericht Werken
 54. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de bibliotheek
 55. Introductie MARC21
 56. Visualiseren van Kennis
 57. Grip op (ongedeelde) informatie
 58. Faciliteren van Community Librarianship
 59. Data Steward
 60. Microsoft 365 compliance: veiligheid en archivering
 61. Wet- en regelgeving voor de digitale informatiehuishouding
 62. Adviesvaardigheden, adviseren als samenspel
 63. Functioneel applicatiebeheerder
 64. Bewaartermijnen: bewaar- en vernietigingsbeleid in de organisatie
 65. Archiefwet 2021
 66. e-Depot in een dag
 67. Waardering, selectie en vernietiging
 68. Introductie AI voor bibliotheek, mediatheek en onderwijs
 69. AI In Information Services – Implications, Applications and Added Value
 70. Auteursrecht voor informatiespecialisten (Vervolg)
 71. Auteursrecht voor informatiespecialisten (Basis)
 72. AI-contentgeneratoren en – bots: Auteursrecht & privacy
 73. Basisopleiding Bibliotheken (BOB)
 74. Kwaliteitszorg
 75. De moderne informatiebeheerder
 76. Microsoft 365 & SharePoint: search & metadatabeheer
 77. Introductie RDA en LRM
 78. Jeugdbibliotheekwerk en leesbevordering
 79. Content Curator
 80. Auditing in de Informatiedienstverlening (Verdieping)
 81. Romanadvies
 82. Digitalisering van de Informatievoorziening
 83. Digitaal archiveren en mappenstructuur
 84. Instructievaardigheden
 85. Introductie FAIR
 86. Provisioning in Microsoft 365
 87. Introductie SharePoint
 88. Embedded librarian 2.0
 89. Digitale vernietiging
 90. Digitale Informatievaardigheden
 91. Introductie Zaakgericht Werken
 92. Kwaliteit van informatie
 93. Procesoptimalisatie
 94. Optimaliseren van zaakgericht werken
 95. Handboek vervanging in een dag
 96. Encoded Archival Description (EAD) - Introductiecursus
 97. Projectmatig werken
 98. Datakwaliteit
 99. Data Visualisatie
 100. Risicomanagement
 101. E-mailarchivering en -management
 102. Grip op de Informatiehuishouding
 103. Introductie Knowledge Graphs
 104. Privacy en digitaal gegevensbeheer (AVG)
 105. Coördineren van vrijwilligers
 106. Data-architectuur en datamanagement
 107. AVG en Archieven
 108. Omgevingswet en Informatiebeheer
 109. Archiefbeheer in de praktijk
 110. Digitale Duurzaamheid
 111. Omgaan met de Woo – Informatieprofessional in positie
 112. Woo en de AVG; balanceren tussen openbaarheid en privacy
 113. Course RDA/LRM (Dutch Caribbean)
 114. Specialist Informatievaardigheden
 115. Specialist Digitaal Burgerschap
 116. Opleiding GO Mediacoach
 117. Specialist Digitaal Burgerschap - deeltraject Vaardigheden
 118. Specialist Digitaal Burgerschap - deeltraject Weerbaarheid
 119. Leergang Zaakgericht Werken en digitale dienstverlening