Losse modules

Modules

 1. Proeve van Bekwaamheid - SOD-I
 2. Informatie Ontsluiten en Verzamelen (schriftelijke cursus)
 3. Functionaris Gegevensbescherming
 4. Toegepaste Data science en data analytics
 5. Certificering van uw e-depot
 6. Online presenteren
 7. Introductie in R
 8. Retrospectief vervangen
 9. Opdrachtgeverschap en regievoering
 10. Informatiebeveiliging
 11. Laaggeletterdheid en de bibliotheek
 12. Professional Internet Research (Online, in English)
 13. Elektronisch ondertekenen en de digitale handtekening
 14. Strategisch inzetten van Social Media
 15. GO Strippenkaart
 16. GO Strippenkaart 10
 17. Informatiedienstverlening en ICT
 18. Zoeken van Beeld en Geluid
 19. Lean procesmanagement in een dag
 20. Customer Journey
 21. Verandermanagement
 22. VVA / Voortgezette Vorming Archiefbeheer
 23. Aan de slag als Community Librarian
 24. Ondernemen en samenwerken in de openbare bibliotheek
 25. Disruptive Technologies and New Skillsets in Library 4.0 (online)
 26. Marketing of Information Services (Online)
 27. Projectarchivering
 28. Leergang Informatiehuishouding
 29. Schrijven van doeltreffende rapporten, notities en adviezen
 30. SOD-I (Basisopleiding Informatiebeheer)
 31. Maak het vindbaar
 32. Informatiestructuren
 33. Marketing van informatiediensten
 34. Optimaliseren van informatiediensten
 35. GO Strippenkaart 20
 36. Leergang Informatieadviseur
 37. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de bibliotheek
 38. Auditing in de Informatiedienstverlening
 39. Visualiseren van Kennis
 40. Faciliteren van Community Librarianship (door leidinggevenden)
 41. Informatiebeleid in de praktijk
 42. Adviesvaardigheden, adviseren als samenspel
 43. Waardering, selectie en vernietiging
 44. AI In Information Services – Implications, Applications and Added Value
 45. Basisopleiding Bibliotheken (BOB)
 46. Kwaliteitszorg
 47. Archiefwet 2021
 48. Introductie RDA en LRM
 49. Information research support
 50. Provisioning in Microsoft 365
 51. Introductie SharePoint
 52. Auteursrecht voor informatiespecialisten (Basis)
 53. Recordsmanagement
 54. Microsoft 365 & SharePoint: search & metadatabeheer
 55. Optimaliseren van zaakgericht werken
 56. Data Visualisatie
 57. Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (MDTO)
 58. Introductie Knowledge Graphs
 59. Coördineren van vrijwilligers
 60. Data-architectuur en datamanagement
 61. Jeugdbibliotheekwerk en leesbevordering
 62. AVG en Archieven
 63. e-Depot in een dag
 64. Omgevingswet en Informatiebeheer
 65. Introductie AI voor bibliotheek, mediatheek en onderwijs
 66. De moderne informatiebeheerder
 67. Recordsmanagement en Governance in SharePoint
 68. Grip op (ongedeelde) informatie
 69. Microsoft 365 compliance: veiligheid en archivering
 70. AI-contentgeneratoren en – bots: Auteursrecht & privacy
 71. Archiefbeheer in de praktijk
 72. Introductie Data Science en Machine Learning
 73. Auteursrecht voor informatiespecialisten (Vervolg)
 74. Specialist Informatievaardigheden
 75. Specialist Digitaal Burgerschap
 76. Opleiding GO Mediacoach
 77. Specialist Digitaal Burgerschap - deeltraject Weerbaarheid
 78. Romanadvies
 79. Fotocollecties beheren en toegankelijk maken
 80. Archiveren van Social Media
 81. Auditing in de Informatiedienstverlening (Verdieping)
 82. Risicomanagement
 83. AVG, Privacy en Digitaal Gegevensbeheer (Advanced)
 84. Marketing Informatiedienstverlening in een dag
 85. Digitale Informatievaardigheden
 86. Bewaartermijnen: bewaar- en vernietigingsbeleid in de organisatie
 87. Instore communicatie in de bibliotheek
 88. Digitaal archiveren en mappenstructuur
 89. Encoded Archival Description (EAD) - Introductiecursus
 90. Wet- en regelgeving voor de digitale informatiehuishouding
 91. Functioneel applicatiebeheerder
 92. Kwaliteit van informatie
 93. Embedded librarian 2.0
 94. Data Steward
 95. Linked Open Data
 96. Omgaan met de Woo – Informatieprofessional in positie
 97. Informatie zoeken met AI
 98. Digitalisering van de Informatievoorziening
 99. Introductie MARC21
 100. Woo en de AVG; balanceren tussen openbaarheid en privacy
 101. Privacy en digitaal gegevensbeheer (AVG)
 102. GO Zomer Masterclass: 20 basistips voor efficiënt zoeken
 103. Introductie Datamanagement VVBAD
 104. E-mailarchivering en -management
 105. Tekstmining
 106. Instructievaardigheden
 107. Jeugdbibliotheekwerk & leesbevordering voor de Mediatheek
 108. Projectmatig werken
 109. Marketing voor de Mediatheek
 110. GO Zomer Masterclass: Waardering in de Digitaliserende Overheid
 111. GO Zomer Masterclass: Visiecreatie voor Informatiebeheer
 112. Specialist Digitaal Burgerschap - deeltraject Participatie
 113. Digitale vernietiging
 114. Basisopleiding Bibliotheken Front Office
 115. Basisopleiding Bibliotheken Maatschappelijke Educatie
 116. Basisopleiding Bibliotheken Leesbevordering & Geletterdheid
 117. GO Zomer Masterclass: Communiceren van uw toegevoegde waarde