Losse modules

Modules

 1. Informatie Ontsluiten en Verzamelen (schriftelijke cursus)
 2. VVA / Voortgezette Vorming Archiefbeheer
 3. Functionaris Gegevensbescherming
 4. Toegepaste Data science en data analytics
 5. Fotocollecties beheren en toegankelijk maken
 6. Certificering van uw e-depot
 7. Online presenteren
 8. Introductie in R
 9. Retrospectief vervangen
 10. Instore communicatie in de bibliotheek
 11. Opdrachtgeverschap en regievoering
 12. Informatiebeveiliging
 13. Data Visualisatie
 14. Leergang Informatiemanagement
 15. Laaggeletterdheid en de bibliotheek
 16. Marketing van informatiediensten
 17. Professional Internet Research (Online, in English)
 18. GO Mediacoach: ​Expert Medialabs
 19. Zoekstrategieën voor gestructureerde databanken
 20. Elektronisch ondertekenen en de digitale handtekening
 21. SOD-I (Basisopleiding Informatiebeheer)
 22. Strategisch inzetten van Social Media
 23. GO Strippenkaart
 24. GO Strippenkaart 10
 25. Informatiedienstverlening en ICT
 26. Zoeken van Beeld en Geluid
 27. Lean procesmanagement in een dag
 28. Visualiseren van Kennis
 29. Masterclass Visievorming met Mindmapping
 30. Customer Journey
 31. Metaworkshop Informatiestrategie: word facilitator in een dag
 32. Optimaliseren van informatiediensten
 33. Verandermanagement
 34. KBenP en GO Master workshops
 35. Dossieromschrijvingen maken (Dutch Caribbean + Suriname)
 36. Tekstmining
 37. Aan de slag als Community Librarian
 38. Archiveren van Social Media
 39. GO Mediacoach: Specialist Informatievaardigheden
 40. GO Mediacoach: Mediaopvoeding
 41. GO Mediacoach: De digitale leeseducatie
 42. Ondernemen en samenwerken in de openbare bibliotheek
 43. Opleiding Coach Digitaal Burgerschap
 44. Handboek vervanging in een dag
 45. Recordsmanagement
 46. E-mailarchivering en -management
 47. Disruptive Technologies and New Skillsets in Library 4.0 (online)
 48. Marketing of Information Services (Online)
 49. Informatiebeleid in de praktijk
 50. MARC21 (Online in English)
 51. Auteursrecht voor informatiespecialisten (Basis)
 52. Projectarchivering
 53. Information research support
 54. Informatiestructuren
 55. Leergang Informatieadviseur
 56. Introductie MARC21
 57. Projectmatig werken
 58. Digitaal archiveren en mappenstructuur
 59. e-Depot in een dag
 60. Internet zoektechnieken (Advanced)
 61. Functioneel Beheer
 62. Maak het vindbaar
 63. Embedded librarian
 64. GO Mediacoach: Digitaal Burgerschap - deeltraject Participatie
 65. GO Mediacoach: Digitaal Burgerschap - deeltraject Weerbaarheid
 66. GO Mediacoach: Digitaal Burgerschap - deeltraject Vaardigheden
 67. Auditing in de Informatiedienstverlening
 68. Schrijven van doeltreffende rapporten, notities en adviezen
 69. Kwaliteitszorg
 70. Content Curator
 71. Jeugdbibliotheekwerk en leesbevordering
 72. Romanadvies
 73. Microsoft 365 compliance: veiligheid en archivering
 74. Recordsmanagement en Governance in SharePoint
 75. Microsoft 365 & SharePoint: search & metadatabeheer
 76. Grip op (ongedeelde) informatie
 77. Auteursrecht voor informatiespecialisten (Vervolg)
 78. Introductie SharePoint
 79. AVG, Privacy en Digitaal Gegevensbeheer (Advanced)
 80. Introductie RDA en LRM
 81. Klantgerichte e-mails schrijven
 82. Auditing in de Informatiedienstverlening (Verdieping)
 83. Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (MDTO)
 84. Encoded Archival Description (EAD) - Introductiecursus
 85. Infographics maken
 86. GO Strippenkaart 20
 87. Data-architectuur en datamanagement
 88. AVG en Archieven
 89. Digitale vernietiging
 90. Basisopleiding Bibliotheken (BOB)
 91. Privacy en digitaal gegevensbeheer (AVG)
 92. Introductie Zaakgericht Werken
 93. Implementatie van Zaakgericht Werken
 94. Optimaliseren van zaakgericht werken
 95. Procesoptimalisatie
 96. Weerbaar in de bibliotheek
 97. Omgevingswet en Informatiebeheer
 98. Relatiebeheer en Accountmanagement in de Informatiedienstverlening
 99. Waardering, selectie en vernietiging
 100. Digitale Duurzaamheid
 101. Functioneel applicatiebeheerder
 102. Archiefwet 2021
 103. Faciliteren van Community Librarianship
 104. Introductie Data Science en Machine Learning
 105. Data Steward
 106. Archiefbeheer in de praktijk
 107. De nieuwe RDA
 108. Wet- en regelgeving voor de digitale informatiehuishouding
 109. Adviesvaardigheden, adviseren als samenspel
 110. Datakwaliteit
 111. Marketing Informatiedienstverlening in een dag
 112. Digitale Informatievaardigheden
 113. Bewaartermijnen: bewaar- en vernietigingsbeleid in de organisatie
 114. Kwaliteit van informatie
 115. Introductie AI voor bibliotheek, mediatheek en onderwijs
 116. Digitalisering van de Informatievoorziening
 117. De moderne informatiebeheerder
 118. Coördineren van vrijwilligers
 119. Woo en de AVG; balanceren tussen openbaarheid en privacy
 120. AI-contentgeneratoren en – bots: Auteursrecht & privacy
 121. Instructievaardigheden
 122. Introductie Knowledge Graphs
 123. Linked Open Data voor Erfgoedinstellingen
 124. Governance, Risicomanagement en Compliance
 125. Introductie FAIR
 126. Provisioning in Microsoft 365
 127. Leergang Zaakgericht Werken en digitale dienstverlening