Aan de slag als Community Librarian

4-daagse cursus die u in staat stelt de verschillende aspecten van de rol van Community Librarian uit te voeren en op deze manier bij te dragen aan de transitie van de traditionele bibliotheek naar een lokale hub voor informatie, opleiding en ontwikkeling.

Door de verandering van de rol en functie van de bibliotheek veranderen ook de gewenste competenties van de medewerkers. Een van de trends die de laatste tijd is ontstaan is de transitie naar een ‘community library’, waarbij de bibliotheek de een rol krijgt om de ‘buurt’ te faciliteren in toegang tot literatuur, opleiding & ontwikkeling, cultuur, informatie en digitale vaardigheden. Dit betekent een meer proactieve rol in het verschaffen van toegang tot informatie (in de breedste zin van het woord). Om dit te kunnen bieden is kennis van de eigen ‘buurt’ en de betrokken organisaties en stakeholders van groot belang.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u in staat om de verschillende aspecten van de rol van Community Librarian uit te voeren en op deze manier bij te dragen aan de transitie van de traditionele bibliotheek naar een lokale hub voor informatie, opleiding en ontwikkeling.

Doelgroep

Deze cursus is geschikt voor bibliotheekmedewerkers die praktische kennis en vaardigheden willen opdoen om succesvol invulling te geven aan de nieuwe rol van Community Librarian.

Inhoud

De cursus focust zich op het kunnen uitvoeren van de rol van Community Librarian. De volgende thema's en aspecten komen aan de orde:
 

Werken als Community Librarian

 • Rol & Definities
 • De omgeving van de bibliotheek leren kennen en het speelveld (Uw community)
 • De behoeften van uw buurt in kaart brengen
 • Bronnen om relevante kennis op te doen
 • Inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland
 • De competenties van de Community Librarian

Programma’s en activiteiten organiseren

 • Programma’s ontwikkelen
 • Doelgroepen bepalen
 • Projectmatig werken
 • Draaiboek opstellen
 • Promotie voor activiteiten uitvoeren

Samenwerken en relatiebeheer

 • Doeltreffend samenwerken
 • Relaties bouwen en onderhouden
 • Omgaan met weerstanden
 • Overtuigen, beargumenteren en adviseren
 • Omgaan met weerstanden

Netwerken

 • Pitch-training: u zelf kort, krachtig en doeltreffend presenteren
 • Netwerken
 • Partners zoeken en vinden
 • ‘What’s in it for me?’ vraag beantwoorden voor uzelf en voor uw partner

Co-creatie

 • User generated content versus traditioneel aanbod
 • Bezoekers betrekken en vasthouden
 • De bezoeker aan het roer
 • Bepaal de toegevoegde waarde
 • Selecteer de juiste partners (co-creators)

 

Opdrachten

Om de cursus zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk werkt u tussen de lesdagen aan een aantal opdrachten die direct toegevoegde waarde hebben voor uw organisatie:

 • Breng de omgeving van uw bibliotheek in kaart; welke stakeholders en doelgroepen kun je benoemen.
 • Werk een mogelijke activiteit uit met daarbij aandacht voor de keuze van de doelgroep, op welke wijze co-creatie een rol speelt en hoe de promotie plaatsvindt.
 • Selecteer 3 potentiële partners en breng in kaart wat de toegevoegde waarde van de samenwerking is (What’s in it for me?), welke soort diensten / activiteiten de samenwerking moet opleveren en op welke wijze u de partners gaat overtuigen de samenwerking te starten.
 • Neem 3 online tools die een rol bruikbaar zijn in de rol van Digital Community Librarian en maak een analyse waarbij doel, doelgroep, voordelen, toepassing en technische hulpmiddelen aan de orde komen.

Opbouw

Gedurende de cursus werkt u aan praktische opdrachten om de theorie te vertalen naar de eigen praktijk. U moet rekening houden met ca. 6 - 8 uur studiebelasting per week.