AVG, Privacy en Digitaal Gegevensbeheer (Advanced)

3 uur durende online verdiepingssessie over AVG en privacy in relatie met digitaal gegevensbeheer met de ervaringen van 3 jaar AVG.

 

Sinds de in werking treding van de AVG op 25 mei 2018 is er in privacy-land weer het nodige veranderd. Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bijvoorbeeld uitleg gegeven over de precieze invulling van de ‘gerechtvaardigd belang’-grondslag. U heeft geleerd dat deze grondslag in de praktijk veel wordt gebruikt om een verwerking van persoonsgegevens te rechtvaardigen. Ook zijn er regels gekomen voor het opleggen van de boetes die organisaties kunnen verbeuren. Daarom is een verdieping en/of actualisering van de kennis rond de AVG en privacy nodig om te zorgen dat uw organisatie compliant is en blijft.

Mogelijk kwamen pas na de invoering van de AVG allerlei nieuwe vragen bij u op. Die kunt u nu stellen! GO Opleidingen biedt samen met Elferink & Kortier Advocaten een digitale update / verdiepings sessie aan waarmee u weer verder stappen kunt zetten in de borging van de privacy voor uw organisatie.

 

Resultaat

Na afloop van de sessie is uw kennis van AVG en Privacy in relatie tot digitaal gegevensbeheer weer actueel en heeft u kennis en inzichten opgedaan over de recente rechtspraak rond privacy.

Doelgroep

 De online sessie is bestemd voor iedereen die al kennis en ervaring heeft opgedaan rond de AVG, maar nu zijn kennis wil actualiseren en uitbreiden met inzichten over de praktische uitwerking van de wetgeving aan de hand van recente rechtspraak.

Inhoud

Tijdens deze cursus lopen we aan de hand van een nieuwe casus de AVG nogmaals op hoofdlijnen door. Daardoor komen de begrippen uit de AVG en de werking van de wet weer bij u boven. Tevens gaan wij in op een aantal nieuwe beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens. Om de AVG voor u concreter te maken, staan we tot slot stil bij recente rechtspraak. Uiteraard is er tijdens de cursus weer veel ruimte voor uw vragen en voor eigen inbreng.

Docenten

Mirjam Elferink (Elferink & Kortier Advocaten)

Martijn Kortier (Elferink & Kortier Advocaten)