Privacy statement

GO opleidingen staat voor een goed beheer van persoons- en studiegegevens. Daarom gaat GO opleidingen zorgvuldig om met deze informatie. GO opleidingen houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij hebben uw gegevens wel nodig om u goed te kunnen helpen. In deze verklaring legt GO opleidingen uit welke gegevens GO opleidingen van u nodig heeft en waarvoor GO opleidingen ze gebruikt.

Opslag van uw gegevens

GO opleidingen slaat de persoonsgegevens die wij van u of van uw werkgever ontvangt op. Het gaat om gegevens die wij ontvangen ten behoeve van het inschrijfproces en volgen van een opleiding en bij aanmelding voor een nieuwsbrief. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens:
•    Naam (voor- en achternaam), adres en overige contactgegevens.
•    Gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
•    Correspondentie over de opleidingsactiviteit die u gaat volgen / volgt.
•    Persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten, ingeleverde huiswerkopdrachten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond.

Gebruik van uw gegevens

GO opleidingen gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•    Registratie en administratieve afhandeling van uw deelname aan de door u gekozen opleiding.
•    Verzorging van de door u gekozen opleiding.
•    Analyses uitvoeren zodat GO opleidingen zijn dienstverlening kan verbeteren (Cursusevaluatie).
•    Advies geven over een te volgen opleiding.
•    U op de hoogte te houden van al onze diensten en producten.
•    U de door u gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op uw vragen te reageren.
•    Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving. 

Verdere toelichting

•    GO opleidingen anonimiseert de persoonsgegevens die GO opleidingen gebruikt voor analyses. In onze analyses bent u daardoor onherkenbaar.
•    GO opleidingen werk samen met docenten, die geen dienstverband hebben met ons. Zij gebruiken uw gegevens alleen voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van uw opleiding. Zij mogen u niet voor andere doelen benaderen of uw gegevens doorgeven aan andere partijen.
•    Tot slot, het kan zijn dat GO opleidingen door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens te delen. GO opleidingen deelt dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegt GO opleidingen alleen toe aan zijn lijst met abonnees als u hier expliciete toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.
LOGO en uw gegevens
LOGO is de online leeromgeving van GO opleidingen. Binnen deze omgeving ziet u details van uw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kunt u binnen LOGO contact leggen met uw docent, medestudenten en GO opleidingen. In deze omgeving zien de docent en uw medestudenten slechts uw naam en emailadres. U kunt deze zelf verwijderen indien gewenst, maar dit levert belemmeringen op rond de voortgang. Deze gegevens blijven bewaard zolang van belang voor de voortgang van de opleidingsactiviteit.

Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

GO opleidingen beschermt uw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. GO opleidingen bewaart uw persoonsgegevens zo lang als dit wettelijk verplicht is. 
Uw gegevens inzien, verbeteren, bijwerken en verwijderen
U mag altijd uw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. U kunt GO opleidingen vragen uw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken (als dit het kader van het volgen van de opleiding niet meer noodzakelijk is). 
Een verzoek tot aanpassing van uw gegevens kunt mailen naar info@goopleidigen.nl. Na een check of u uw opleidingsactiviteit en de daarbij behorende verplichtingen heeft afgerond voldoen wij binnen 10 werkdagen aan uw verzoek. 

Klacht

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kunt u bij ons een klacht indienen via info@goopleidingen.nl
U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik en werking van cookies

GO opleidingen maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer komen te staan wanneer u internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. GO opleidingen gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.

Naast cookies die ervoor zorgen dat u bijvoorbeeld gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt GO opleidingen gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies.

Cookie-instellingen aanpassen

U kunt uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op uw computer wil plaatsen. Ook kunt u cookies volledig blokkeren. Hoe u dit doet, staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Als u cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt.

Werking functionele cookies

GO opleidingen gebruikt functionele cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat GO opleidingen snel de juiste informatie toont wanneer u op zijn website bent. Functionele cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Functionele cookies die GO opleidingen gebruikt

•    Cookiemelding-cookie
Het Cookiemelding-cookie onthoudt of uw computer advertising cookies wel of niet accepteert, zodat GO opleidingen hierop zijn advertenties kan aanpassen en deze melding niet meerdere keren verschijnt.
•    LiveChat-cookie
Het Tawk.to-cookie houdt bij op welke pagina u zich bevindt, zodat een opleidingsadviseur u via live chat kan helpen bij vragen. De inhoud van dit gesprek is beschermd. Hoe GO opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven staat in het privacy statement van LiveChat..

Werking analytische cookies

Analytische cookies gebruikt GO opleidingen om te analyseren hoe bezoekers zijn website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak zijn website wordt bezocht, op welke pagina zij aankomen op zijn website en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruikt GO opleidingen om de website te verbeteren. Ook analytische cookies komen altijd op uw computer te staan. U krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.

Analytische cookies die GO opleidingen gebruikt

•    Google Analytics cookie
Google Analytics meet bezoek en gedrag op onze website. Lees in het Google Privacy Statement hoe GO opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.
•    Google AdWords-cookie
Het Google AdWords-cookie meet via welke advertentie u binnenkomt op onze website. Lees in het Google Privacy Statement hoe GO opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.

Werking advertentiecookies

Voor advertentiecookies krijgt u een melding. Hierin kunt u toestemming geven om deze cookies te plaatsen. Na uw toestemming geeft GO opleidingen derde partijen de mogelijkheid om advertentiecookies op zijn website te plaatsen. Ook plaatst GO opleidingen advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kan GO opleidingen met elkaar combineren. Dit doet GO opleidingen zodat we u, aan de hand van wat u online doet, advertenties kunnen tonen waar u iets aan kunt hebben. GO opleidingen doet dit op zijn eigen site en op sites van andere partijen.

Advertentiecookies die GO opleidingen gebruikt

•    Google Analytics-cookie
Het Google Analytics-cookie houdt bij hoe u de website gebruikt. Deze informatie gebruikt GO opleidingen voor rapporten over internetgebruik. Na acceptatie van advertentiecookies worden Google Analytics-doelgroepen ook gedeeld met Google AdWords om advertenties waar u iets aan kunt hebben te tonen op partnersites van Google. Lees in het Google Privacy Statement hoe GO opleidingen ervoor zorgt dat deze gegevens privé blijven.