Informatie Ontsluiten en Verzamelen (schriftelijke cursus)

Het vakgebied van de documentaire informatievoorziening is de laatste jaren aan grote veranderingen onderhevig. Door de toenemende digitalisering neemt het belang van een goede, doeltreffende informatiehuishouding voor organisaties steeds verder toe.

Waarom de schriftelijke cursus Informatie ontsluiten en verzamelen?
Wil je in je eigen tempo en eigen tijd de basiscompetenties op het gebied van de informatievoorziening verbeteren? Kies dan voor de schriftelijke cursus ‘Informatie ontsluiten en verzamelen '.

Doelgroep
De schriftelijke cursus Informatie ontsluiten en verzamelen is bestemd voor iedereen die in zijn of haar eigen tempo de basisvaardigheden van het vakgebied informatievoorziening wil leren.

Inhoud

Tijdensn de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

documentbehandeling:
•  inkomende, interne en uitgaande documenten
•  het registreren van documenten
•  ontwikkelingen in de documentbehandeling

documentontsluiting:
•  onderwerps- en inhoudsontsluitng
•  het toepassen van inhoudsontsluiting
•  woordsystemen en classificaties als hulpmiddel voor onderwerpsontsluiting
•  informatie op maat

zaakgericht werken: 
•  concepten, modellen, normen en standaarden voor zaakgericht werken
•  zaakgericht werken in een digitale omgeving
•  de gevolgen van digitaal zaakgericht werken

Duur
Afhankelijk van eigen studietempo
Studiebelasting voorbereiding en opdrachten: ca. 20 tot 24 uur.

Certificaat
Bij een voldoende beoordeling van de eindopdracht ontvang je een certificaat.