Optimaliseren van informatiediensten

4-daagse cursus over de praktische begeleiding van de opzet en verbetering van informatiediensten, van ontwerpschets tot realisatie, volledig gericht op uw klanten.

Goed toegankelijke systemen zijn onmisbaar bij het beschikbaar stellen van informatie aan (eind)gebruikers. Natuurlijk wilt u de kennisprocessen binnen uw organisatie zo goed mogelijk faciliteren. Maar voor een optimale dienstverlening moeten deze processen wel volledig zijn ingericht op de wensen en behoeften van uw gebruikers.

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • kunt u voor een doelmatige informatievoorziening zorgen die volledig op uw klanten gericht is
 • weet u wat kennisprocessen zijn, hoe die werken en bent u in staat hiervoor een correct systeem op te zetten
 • kent u de benodigde stappen waardoor de gebruikers optimaal gebruik maken van de geboden mogelijkheden
 • kunt u een systeem opzetten dat volledig gericht is op uw klanten
   

Doelgroep

U bent betrokken bij de beschikbaarstelling van informatie aan (eind)gebruikers.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Informatiebehoefte van gebruikers peilen en in kaart brengen
 • Advies uitbrengen voor verbetering of vernieuwing
 • Functionele eisen opstellen voor het nieuwe of voor het vernieuwde systeem
 • Gebruikers instrueren in het gebruik van dit systeem
 • Presentatie van de bovengenoemde punten met overtuiging
   

Niveau

HBO

Daarnaast verricht u minimaal 20 uur per week werkzaamheden in de informatiedienstverlening.

Studiebelasting

Voorbereiding: 6-8 uur per week

Eindopdracht: 20 uur.

Certificaat

Bij een voldoende beoordeling van de eindopdracht heeft u recht op een 'certificaat met goed gevolg'.

Onderdeel van

De cursus Optimaliseren van informatiediensten is onderdeel van de opleidingen: