E-mailarchivering en -management

1-daagse cursus over het op een verantwoorde en praktische manier inrichten van informatiemanagement en beheer voor e-mail.

Steeds vaker merken organisaties de gevolgen van e-mail als hoofdcommunicatiemedium; enorme hoeveelheden (te archiveren) informatie bevindt zich in de inboxen van medewerkers. Zonder toegang en zonder beheer. Toch beschikken maar weinig bedrijven over een effectieve bewaarstrategie en/of een centraal e-mailbeleid waarmee medewerkers hun e-mail beheersbaar kunnen maken.

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • kunt u een doelmatige bewaarstrategie voor e-mail formuleren
 • heeft u inzicht in de problematiek van e-mail 
 • kent u verantwoorde oplossingen voor informatiemanagement en beheer van e-mail
 • heeft u kennis gemaakt met concrete voorbeelden van oplossingen voor de archivering van e-mail

Doelgroep

U bent uit het oogpunt van bedrijfsvoering, ICT, archief- of informatiemanagement betrokken bij of verantwoordelijk voor (aspecten van) e-mailarchivering in uw organisatie.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Inleiding: Wat is e-mail archiveren?
  • E-mail gezien vanuit het oogpunt van ICT’er, archivaris en eindgebruiker
  • Juridische, technische en archivistische aspecten van e-mail
 • Wat is een effectieve bewaarstrategie voor e-mail?
  • Waaraan moet een effectieve bewaarstrategie voldoen?
  • Uw eigen bewaarstrategie analyseren
  • Positieve en minder positieve ervaringen delen
 • Praktijkcases over toegepaste bewaarstrategieën
 • Technische oplossingen
  • Verschillende oplossingen voor opslag en classificatie
  • Mogelijkheden en beperkingen van automatische classificatie en documentmanagementsystemen
  • Zelf een effectieve e-mailbewaarstrategie formuleren

Niveau

HBO

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.