E-mailarchivering en -management

1-daagse cursus over het op een verantwoorde en praktische manier inrichten van informatiemanagement en beheer voor e-mail.

Steeds vaker merken organisaties de gevolgen van e-mail als hoofdcommunicatiemedium; enorme hoeveelheden (te archiveren) informatie bevindt zich in de inboxen van medewerkers. Zonder toegang en zonder beheer. Toch beschikken maar weinig bedrijven over een effectieve bewaarstrategie en/of een centraal e-mailbeleid waarmee medewerkers hun e-mail beheersbaar kunnen maken.

Resultaat

Na afloop van de cursus:

  • kunt u een doelmatige bewaarstrategie voor e-mail formuleren
  • heeft u inzicht in de problematiek van e-mail 
  • kent u verantwoorde oplossingen voor informatiemanagement en beheer van e-mail
  • heeft u kennis gemaakt met concrete voorbeelden van oplossingen voor de archivering van e-mail

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met het duurzaam toegankelijk maken en houden van informatie en voor de eigen organisatie grip wil krijgen op informatie 'verstopt'  in inboxen van de medewerkers.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Inleiding: Wat is e-mail archiveren?

  • E-mail gezien vanuit het oogpunt van ICT’er, archivaris en eindgebruiker
  • Juridische, technische en archivistische aspecten van e-mail

Analyse eigen organisatie

Handreiking e-mailarchivering NA, RDDI en VNG

  • Vertaling van de handreiking naar de eigen praktijk

Wat is een effectieve bewaarstrategie voor e-mail?

  • Waaraan moet een effectieve bewaarstrategie voldoen?
  • Uw eigen inbox en bewaarstrategie analyseren
  • Positieve en minder positieve ervaringen delen

Praktijkcases over toegepaste bewaarstrategieën

Uitdiepen van zaak- of dossiergebonden archiveren, hotspots en capstone methodiek.

Verbinding met eigen praktijk

Tijdens de cursus stimuleert de docent de deelnemers om eigen casuïstiek of praktijksituaties in te brengen. De (groeps)opdrachten die de deelnemers tijdens de lesdag uitvoeren, staan in het teken van de vertaling van de lesstof naar de eigen dagelijkse praktijk. Dit vergroot de herkenbaarheid voor de deelnemer en daarmee ook het leerresultaat.

Daarnaast haalt de organisatie van de deelnemer toegevoegde waarde uit de deelname van haar medewerker.

Niveau

Mbo+ / Hbo

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.