Vacatures

GO opleidingen verzamelt op deze plek de beschikbare vacatures in het informatiedomein. Reageren uitsluitend naar de in de advertentie opgegeven contactpersoon.

Datum Functie Categorie Reageren vóór
29/07/2020 Online contentspecialist Geheugen van Nederland / KB via De Staffing Groep Content Curation 05/08/2020
06/07/2020 Mediathecaris Onderwijs Parttime / Groningen CSG Augustinus Mediatheek 05/08/2020
29/07/2020 Archiefmedewerker - Medewerker DIV / KBenP Div & Archief 05/08/2020
21/07/2020 EPD-Consultant - Informatieanalist / LUMC Informatievoorziening 05/08/2020
09/07/2020 Content & taxonomie specialist / Tweede Kamer Kennismanagement 06/08/2020
10/07/2020 Data Analist / Maastricht UMC Datamanagement 06/08/2020
23/07/2020 Manager Digital Office / MN Services Informatievoorziening 07/08/2020
29/07/2020 Archiefmedewerker - DIV / Gemeente Houten via Samen5 Div & Archief 07/08/2020
21/07/2020 Beleidsadviseur Informatie- en Archiefmanagement / RDW Div & Archief 07/08/2020
23/07/2020 Datamanagement expert / Waterschap Rivierenland 3 Datamanagement 07/08/2020
23/07/2020 IV-expert - business analist / Ministerie van Defensie Informatievoorziening 07/08/2020
14/07/2020 Coördinator - Team Duurzaam Informatiebeheer / Nationale Politie Div & Archief 07/08/2020
21/07/2020 Coördinator duurzaam toegankelijk archief / Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Archief 08/08/2020
21/07/2020 Archiefbewerker / Rijkswaterstaat Archief 08/08/2020
24/07/2020 Senior Adviseur Online Communicatie / Nederlands Jeugdinstituut Content Curation 09/08/2020
17/07/2020 Content Specialist / Clafis Content Curation 09/08/2020
10/07/2020 Functioneel beheerder / RDW Informatievoorziening 09/08/2020
16/07/2020 Informatiemanager / GGD GHOR Nederland Informatiemanagement 09/08/2020
29/07/2020 Accountmanager Educatie (m/v) / Bibliotheek Rotterdam Openbare Bibliotheek 10/08/2020
27/07/2020 Manager speciale doelgroepen / de Bibliotheek aan de Vliet Openbare Bibliotheek 10/08/2020
21/07/2020 Medewerker geo-informatie en basisregistraties / Gemeente Vlissingen Informatievoorziening 10/08/2020
21/07/2020 Manager speciale doelgroepen / de Bibliotheek aan de Vliet Openbare Bibliotheek 10/08/2020
24/07/2020 Medewerker bedrijfsinformatievoorziening / Dienst Uitvoering Onderwijs Informatievoorziening 11/08/2020
03/08/2020 Data Analytics specialist / Fugro Datamanagement 11/08/2020
28/07/2020 Archivaris - Informatiebeheerder / KNMP Div & Archief 11/08/2020
31/07/2020 Medior Functioneel Beheerder / Gemeente Amsterdam Informatievoorziening 12/08/2020
09/07/2020 Adviseur digitaal archiveren/e-conservator / Gemeente Den Bosch Archief 12/08/2020
14/07/2020 Functioneel Beheerder / Zonnehuisgroep Noord Informatievoorziening 12/08/2020
14/07/2020 Hoofd Medisch Informatiespecialisten / Universiteit Leiden Bibliotheek 12/08/2020
01/08/2020 Research Datamanagement Specialist / VuMC Datamanagement 13/08/2020
23/07/2020 Data-scientist - onderzoeker / Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Bibliotheek 13/08/2020
23/07/2020 Medior functioneel beheerder Klant & Service / UWV Informatievoorziening 13/08/2020
17/07/2020 Teamchef C - Team Kennis- en Informatieknooppunt / Politie Kennismanagement 14/08/2020
21/07/2020 Wetenschappelijk medewerker / Ministerie van Justitie en Veiligheid, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Kennismanagement 14/08/2020
01/08/2020 STAGE: Inspirerende stage bij de bibliotheek van Atrium Bibliotheek 14/08/2020
24/07/2020 Medewerker Informatievoorziening / Universiteit van Twente Informatievoorziening 15/08/2020
01/08/2020 Document Controller / Eneco Informatievoorziening 15/08/2020
31/07/2020 Contentmakelaar / Belastingdienst Content Curation 15/08/2020
31/07/2020 Datawarehouse Specialist (ICT) / Kaemingk Season Decorations Datamanagement 15/08/2020
01/08/2020 Knowhow Specialist / Stibbe Kennismanagement 15/08/2020
27/07/2020 Toezichthouder / Bibliotheek Utrecht Openbare Bibliotheek 16/08/2020
04/08/2020 Coordinator Bedrijfsvoering / Fiar Trade Authority Curacao via Balance Recruitment Informatievoorziening 16/08/2020
28/07/2020 Junior medewerker dib / Ministerie van Defensie Div & Archief 16/08/2020
28/07/2020 Medewerker dienstverlening vestigingen (20-22 uur) / Bibliotheek Utrecht Openbare Bibliotheek 16/08/2020
27/07/2020 Coördinerend Specialistisch Adviseur Datascience / Ministerie van Defensie/ DMO Datamanagement 17/08/2020
14/07/2020 Senior adviseur CIO / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Informatievoorziening 17/08/2020
31/07/2020 Informatiemanager / De Nederlandsche Bank Informatiemanagement 17/08/2020
04/08/2020 Functioneel beheerder / Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Informatievoorziening 17/08/2020
23/07/2020 Informatiemedewerker / Bibliotheek Theek 5 Openbare Bibliotheek 17/08/2020
23/07/2020 Consulent leesbevordering & mediawijsheid 0-12 jaar / Bibliotheek Theek 5 Openbare Bibliotheek 17/08/2020
01/08/2020 Medewerker DIV / Gemeente Ridderkerkerk (via Samen5) Div & Archief 19/08/2020
17/07/2020 Medewerker Informatie & Advies / Bibliotheek Gooi en meer Openbare Bibliotheek 19/08/2020
17/07/2020 Specialist Jongeren / Bibliotheek Gooi en meer Openbare Bibliotheek 19/08/2020
21/07/2020 Enthousiaste en servicegerichte bibliotheekmedewerker / de Bibliotheek aan de Vliet Openbare Bibliotheek 19/08/2020
21/07/2020 Specialist Jongeren / Bibliotheek Gooi en meer Openbare Bibliotheek 19/08/2020
04/08/2020 Medewerker functioneel beheer / Ministerie van Buitenlandse Zaken Informatievoorziening 19/08/2020
23/07/2020 Informatiespecialist Gezondheidszorg / Hogeschool Utrecht Bibliotheek 20/08/2020
01/08/2020 Medewerker Educatie & Leesconsulent / de Bibliotheek de Plataan Openbare Bibliotheek 20/08/2020
24/07/2020 Functioneel beheerder DMS / :Politie Informatievoorziening 20/08/2020
30/07/2020 Medewerker Archiefbewerking - DIV / Archiefbewerking Noord Div & Archief 20/08/2020
21/07/2020 Senior registrator / Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Div & Archief 20/08/2020
27/07/2020 Programmamaker / Utrechts Archief Content Curation 20/08/2020
04/08/2020 Consulent Jeugd - Educatie / Rijnbrink Openbare Bibliotheek 21/08/2020
23/06/2020 senior medewerker documentaire informatievoorziening (32 - 36 uur p.w.) / Gemeente Scherpenzeel Div & Archief 21/08/2020
23/07/2020 Teamcoördinator Documentaire Informatievoorziening (DIV) / GGD Hollands Midden Div & Archief 21/08/2020
04/08/2020 Consulent Volwassenen - Noaberschap / Rijnbtink Openbare Bibliotheek 21/08/2020
21/07/2020 Facultair Informatie coördinator / TU/Delft Informatievoorziening 21/08/2020
31/07/2020 (Junior) specialist virtuele datacenters / Rijkswaterstaat Datamanagement 21/08/2020
23/07/2020 Functioneel beheerder regieteam / Belastingdienst Informatievoorziening 22/08/2020
16/07/2020 Digital Scholarship Librarian / LUMC Bibliotheek 23/08/2020
23/07/2020 Proces beheerder - functioneel beheerder / Fontys Informatievoorziening 23/08/2020
23/07/2020 Informatie Manager (1,0 fte)/ Hotelschool The Hague Informatiemanagement 23/08/2020
08/07/2020 Medewerker Mediatheek / Elde College Mediatheek 24/08/2020
08/07/2020 Datacoördinator / Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Datamanagement 24/08/2020
23/07/2020 Functioneel beheerder / Gemeente Kampen Informatievoorziening 24/08/2020
01/08/2020 Data-steward / Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut Datamanagement 24/08/2020
31/07/2020 Senior Functioneel Beheerder / Certus Groep Informatievoorziening 25/08/2020
27/07/2020 Senior Adviseur informatiebeheer / Waterschap Brabantse Delta Informatiebeheer 25/08/2020
04/08/2020 Adviseur informatievoorziening marien / Rijkswaterstaat Informatievoorziening 25/08/2020
03/08/2020 Medewerker informatievoorziening / Rijkswaterstaat Informatievoorziening 26/08/2020
03/08/2020 Business analist / Politie Datamanagement 26/08/2020
31/07/2020 Informatiearchitect / Politie Informatiemanagement 26/08/2020
04/08/2020 Informatiebeheerder Documentair Informatie Management / Rijkswaterstaat Informatiebeheer 26/08/2020
16/07/2020 Informatie analist / Radiotherapiegroep Datamanagement 27/08/2020
23/07/2020 Datastewards / Hogeschool Rotterdam Bibliotheek 30/08/2020
23/07/2020 Hoofd CIO-Office / Openbaar Ministerie Informatievoorziening 30/08/2020
01/08/2020 Manager Informatie en Digitalisering Hoogheemraadschap van Rijnland Informatievoorziening 30/08/2020
23/07/2020 Mediacoach / Stichting BiblioNu Openbare Bibliotheek 31/08/2020
28/07/2020 Medewerker functioneel beheer (Omgevingswet) / Gemeente Landgraaf Informatievoorziening 31/08/2020
16/07/2020 Senior medewerker Documentair Informatie management / Rijksmuseum Div & Archief 31/08/2020
29/05/2020 Programmamanager Informatievoorziening / Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen Informatievoorziening 01/09/2020
24/07/2020 Informatiemanager / de Rechtspraaak Informatiemanagement 01/09/2020
24/07/2020 Functioneel beheerder / Agentschap Telecom Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Agentschap Telecom Informatievoorziening 01/09/2020
24/07/2020 DIV adviseur / Gemeente Heerlen Div & Archief 04/09/2020
03/08/2020 Functioneel beheerder / Rijnstate Informatievoorziening 06/09/2020
04/08/2020 Informatiemakelaar / Provincie Limburg Informatievoorziening 06/09/2020
31/07/2020 Functioneel Beheerder / CompaNanny Informatievoorziening 11/09/2020
04/08/2020 Informatiemanager - Information security officer /HVOQuerido Informatiemanagement 23/09/2020