Projectmatig werken

1-daagse cursus waarin u leert succesvol mee te draaien als lid van een projectteam.

Inleiding

Organisaties zetten steeds vaker projectteams in om plannen te realiseren. Werken in projecten vraagt om specifieke competenties die verschillen van de dagelijkse manier van werken. De grootste verschillen liggen in het gestructureerd werken aan een concreet doel en het nauw samenwerken met collega's.

Resultaat

Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat om succesvol te functioneren binnen projecten.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die binnen zijn organisatie te maken heeft met het werken in projectteams.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Kenmerken van een project
  • Verschillen tussen projectmatig en traditioneel werken
  • Uitgangspunten van projectmanagement
  • De fasen van een project: opdrachtfase, opzetfase, werkfase(n), evaluatiefase
  • Verantwoordelijkheden
  • Afspraken maken
  • SMART
  • Projectresultaat
  • Projectafsluiting

Niveau

Mbo

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.