Auditing in de Informatiedienstverlening (Verdieping)

2-daagse praktische cursus die zorgt voor een verbetering van competenties om een audit uit te voeren en hierover te rapporteren en adviseren. (Vervolgcursus van 'Auditing in de Informatiedienstverlening')

Inleiding

Onder invloed van de digitalisering van de informatiedienstverlening verandert de rol van de Informatiebeheerder. De verschuiving van uitvoerend naar controlerend en adviserend komt duidelijk naar voren in de rol van de Auditor, waar steeds meer Informatiebeheerders mee te maken hebben.

Om deze nieuwe rol succesvol uit te kunnen voeren zijn nieuwe kennis, inzichten en competenties nodig. In de cursus ‘Auditing in de Informatiedienstverlening’ komt voornamelijk het kennis aspect aan de orde en beperken de (praktische) vaardigheden zich tot het maken van een proef-Audtit als afsluitende opdracht.

In deze vervolgcursus lig de nadruk daarom om het opdoen van vaardigheden, zowel op het gebied van het uitvoeren van een Audit als communiceren over de resultaten hiervan.

 

Resultaat

Na afloop van de training is de deelnemer beter in staat een interne audit uit te voeren, door het uitbreiden van kennis en competenties op het gebied van basisnormenkaders, houden van interviews en over bevindingen te rapporteren.

 

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor iedereen die zich verder wil bekwamen in het uitvoeren van audits en eerder een opleiding (bv de GO cursus Auditing in de Informatiedienstverlening) heeft gevolgd of enkele jaren ervaring heeft.

 

Inhoud

Tijdens deze verdiepingscursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Verdieping auditproces
  • Gezamenlijk opstellen van basisnormenkaders aan de hand van wet-en regelgeving, cultuur en gedrag.
  • Beoordelen en verbeteren van (zelfgemaakte) auditrapporten
  • Uitvoeren van audits met een verdieping op het houden van interviews
  • Opstellen van rapportages
  • Delen van aanbevelingen op basis van eigen ervaringen

 

Docent

Ilja Jacobs

 

Studiebelasting

12 - 16 uur aan voorbereiding, oefeningen en lezen.