Open inschrijving, maatwerk of incompany?

Geen enkele organisatie is gelijk. Dat geldt ook voor afdelingen en zelfs de invulling van de bepaalde functies. Daarmee lijkt het logisch dat opleidingsbehoeften van afdelingen of organisaties, zelfs als het gaat om hetzelfde onderwerp, ook verschillen.

Juist om deze reden is een incompany- of maatwerktraining een goed alternatief. Organisaties zien graag een optimaal rendement van hun investering in scholing van haar medewerkers. Een incompany- of maatwerktraining geeft dit optimale rendement! 

De inhoud en de planning van een opleidingstraject kunnen we immers volledig laten aansluiten op de behoefte van uw medewerkers, collega’s of organisatie!

 

De 10 voordelen:

1. Snel resultaat

De behoefte van de organisatie houdt uiteraard geen rekening met de planning van de opleider. In de praktijk betekent dit dat medewerkers misschienjongen-uitkniprand.jpg wel enkele maanden moeten wachten voordat een passende training begint. De ontwikkeling van de organisatie en de medewerkers stokt, terwijl er juist behoefte is aan vooruitgang.

2. Lagere kosten 

De kosten per medewerker zijn lager dan bij individuele inschrijvingen.  Dat betekent dat u of meer opleidingsdagen kunt laten verzorgen of meer medewerkers kunt laten deelnemen dan bij reguliere inschrijvingen.

3. Tijdsbesparing

De reistijd blijft beperkt tot het reguliere woon-werkverkeer. Geen extra reistijd en –kosten naar een externe leslocatie. 

4. Op maat gemaakt

 Wij nemen al uw eisen en wensen mee in het opleidingsprogramma. De docent houdt dus rekening met uw specifieke werkwijzen of interne richtlijnen. De training sluit dus altijd aan bij uw organisatie.

5. Flexibiliteit

Organisaties zijn voortdurend in beweging. Dat kan invloed hebben op de opleidingsbehoefte. Bij incompanytrainingen is het mogelijk om ‘onderweg’ bij te sturen. Zowel qua planning als inhoud.

6. Grote betrokkenheid

Met een incompanytraining laat de organisatie zien dat zij bereid is te investeren in haar medewerkers. Daarnaast verdwijnen drempels om actief aan de training deel te nemen. Omdat de training is afgestemd op de eigen organisatie is elke deelnemer ook specialist. De deelnemers voelen zich meer betrokken voelen bij de lessen omdat de voorbeelden uit de eigen organisatie komen.

7. Een goede start van een verandertraject

Een incompanytraining brengt een heel team op hetzelfde kennis- en vaardigheden niveau. Ideaal aan de vooravond van een organisatieverandering of implementatie van nieuwe werkmethoden.

8. Werken aan het team

Een incompanytraining stimuleert ook het teamgevoel. Iedereen werkt tegelijk aan verbetering van zijn of haar competenties en dus de kwaliteit van het team. Daarnaast kunnen wij met didactische interventies ook gericht werken aan teambuilding.

9. Minder weerstanden

Bij een incompanytraining verdwijnt het gevoel van verplichting. De deelnemers zien een dergelijke training meer als onderdeel van het werk; weerstanden verdwijnen.

10. Administratief gemak

 Een incompanytraining betekent slechts éénmaal een factuur voor de gehele groep i.p.v. meerdere facturen per losse inschrijving. Daarnaast kunnen wij de administratieve afhandeling rond het verzorgen van de training voor u verzorgen.

 

Kortom, incompanytrainingen: het efficiënte alternatief!

 

Extra opties voor incompany trainingen:

De inhoud bepalen

In de praktijk blijkt dat het voor aanvang van een incompany of maatwerktraject het niet eenvoudig is om de juiste onderwerpen te bepalen. Om organisaties te helpen met het maken van de juiste opleidingskeuze biedt GO opleidingen ook de mogelijkheid om een profielmeting bij de medewerkers af te nemen. Deze meting geeft inzicht in het functioneren en de sterke punten van de betreffende medewerker. De uitkomst van de meting (individueel of per team) geeft dan richting aan de inhoud van een opleidingstraject. Wij zetten hiervoor de DISC-methodiek in.

Een andere methode om de juiste inhoud van een training te bepalen (of de juiste accenten te leggen) is de workshop 'Trends & Ontwikkelingen en veranderende competenties'. In deze workshop kijken we samen met uw team eerst naar de ontwikkelingen in de informatiesamenleving om vervolgens te kijken naar de invloed hiervan op de organisatie en de eigen directe werkomgeving. De deelnemers maken vervolgens zelf een fit-gap analyse om te komen tot een gewenste competentieset.

 

Een effectief vervolg

Een opleiding geeft de deelnemers nieuwe competenties. Daar moeten zij mee aan de slag. Helaas blijkt in de (weerbarstige) praktijk van de informatieprofessional dat het niet altijd lukt om de lesstof direct te vertalen naar de dagelijkse werkzaamheden als de training is beëindigd. Ondanks de goede voornemens op dit gebied van de teamleiders en de medewerkers. Eigenlijk is dit zonde, omdat het leereffect van de training niet ten volle wordt benut.

Vooral als het gaat om trajecten waarbij een echte verandering nodig is, blijkt vaak dat het opleidingstraject een goede start is, maar om echt te werken aan houding en gedrag er vaak meer tijd en aandacht nodig is.

Training on the job biedt dan uitkomst.

Training en coaching on the job: praktische begeleiding op de werkvloer

Om de training juist wel effectief te benutten, biedt GO opleidingen de dienst 'Training en coaching on the job'. Hierbij verweven we het leerproces met het normale werkproces. Deelnemers hebben gedurende en de in-company opleiding ondersteuning van een de coach / trainer die hen vakinhoudelijk en intercollegiaal op de werkvloer doceert, begeleidt, motiveert en inspireert. De trainer / coach s gedurende het opleidingstraject op vaste momenten op de werkvloer aanwezig om ervoor te zorgen dat de medewerker het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk gaat toepassen.

Meer weten?

contact.PNG