Referenties

 

Voor deze organisaties hebben we de afgelopen jaren een in-company- en/of maatwerktraining uitgevoerd.

Klik op de roodgekleurde referenties  om een casus te lezen!

Hogeschool en Universiteits bibliotheken

 • UKB; MARC21 & RDA (2017)
 • Fontys Hogeschool: Diverse communicatie modules, relatiebeheer (2017-2018)
 • NHTV; Auteursrecht (2016)
 • Hanzehogeschool Groningen; MARC21 (2018)
 • Saxion Hogeschool; Auteursrecht, AVG (2019), Online presenteren (2021)
 • Nederlandse Defensie Academie: MARC21 (2019)
 • Hogeschool NHL - Stenden; Embedded Librarian (2019)
 • Universiteitsbibliotheek Utrecht; RDA/LRM Online (2020)

Overheid

 • Gemeente Venray; Klantgerichtheid, Commuciatie, Digitaal Archiefbeheer (2018- 2019)
 • Gemeente Tilburg (2015-2017)
 • Gemeente Westland; o.a. Informatiebeveiliging, Kwaliteitszorg, Archiefbeheer (2015-2019)
 • Gemeente Maastricht: Zaakgericht Werken, Kwaliteitszorg (2018)
 • Gemeente Leidschendam - Voorburg; Instructievaardigheden (2018)
 • Gemeente Amsterdam; Recordsmanagement (2018)
 • Gemeente Groningen; AVG (2018)
 • Gemeente Enschede; AVG (2018)
 • Gemeente Nieuwegein; Recordsmanagement  (2018-2019)
 • SED-gemeenten (2018)
 • Veiligheidsregio Limburg Noord (2018)
 • Ministerie van Jusitie en Veiligheid; Recordsmanagement, Procesmanagement (2018 - 2019)
 • Ministerie van Defensie; Studiedag Informatiebeheer, Privacy & gegevensbeheer (2018-2019)
 • Nationale Politie; Basiscursus Div, Recordsmanagement (2017 - 2019)
 • Politie Den Haag; Visualiseren van kennis (2019)
 • Dienst Dommelvallei (2016 - 2019)
 • Servicecentrum Drechtsteden; brede competentieontwikkeling, governance (2017 - 2019)
 • Provincie Noord-Brabant; Audting, Kwaliteitszorg (2018)
 • Provincie Zuid-Holland; o.a. Content Curation, TMLO (2017-2020)
 • Tweede Kamer der Staten-Generaal; Archiefbeheer (2018)
 • Waterschap Rijn en IJssel; SharePoint (2018), Implementatie Zaakgericht Werken (2021)
 • Gemeente Steenbergren e.o.; Projectarchivering (2019)
 • Gemeente Reeuwijk - Bodegraven; Zaakgericht Werken (2019)
 • Gemeente Vlissingen; Wet- en regelgeving (2019)
 • Gemeente Nijmegen: Projectarchivering (2019)
 • Provincie Zuid-Holland; TMLO (2020)
 • Gemeente Midden-Groningen; Optimalisatie Informatiebeheer & Zaakgericht Werken (2020)
 • Gemeente Zoetermeer; Informatiebeheer (2020)
 • Gemeente Gooise Meren; Hotspot monitor (2020)
 • Gemeente Zoetermeer; Projectarchivering Online (2020)
 • GGD West Brabant / Gelderland: Office365 compliance Online (2020)
 • Gemeente Houten; e-Mailmanagement Online (2020)
 • 1Stroom; Selectielijst 2020 en Archiefwet2021 Online (20202)
 • Gemeente Den Haag: Workshop Trends & Ontwikkelingen (2021)
 • Gemeente 's-Hertogenbosch; Archiefwet 2021 (2021)
 • Gemeente Zoetermeer: e-elarning Zaakgericht Werken (2021)
 • De Connectie; Opfris Documentbeheer (2021)
 • Inspectie van het Onderwijs; AVG, Woo & Archiefwet (2021)
 • Nederlandse Zorg Autoriteit; Office365 compliance (2021)
 • De Nederlandsche Bank: Archiefbeheer (2021)

Openbare bibliotheken

 • Bibliotheek Bollenstreek; Klantgerichtheid (2017)
 • Bibliotheken Enschede; Werken met vrijwilligers (2018)
 • Bibliotheek Rotterdam; Romanadvies (2018)
 • Bibliotheek Gooi & Meer; Internet zoeken (2018)
 • Bibliorura; Romanadvies (2018)
 • Biblioteku Naciobal Bonaire; Basis Bibliotheek opleiding (2018)
 • Bibliotheek Zoetermeer; Instore Communicatie (2019)
 • Biblioteku Nashonal Korsou; Retail concept, klantgerichtheid (2019)
 • Bibliotheek IJmond Noord; Ondernemen en Samenwerken (2019)
 • BiblioCenter Weert; Community Librarian (2019)
 • Bibliotheek Assen; Romanadvies (2019)
 • de nieuwe bibliotheek; Communicty Librarian (2019)
 • Bibliotheek Groene Venen; Klantgericht communiceren (2020)
 • Bibliotheek Eindhoven; Aan de slag als Community Librarian (2021)
 • Biblionet Drenthe; Aan de slag als Community Librarian (2021)
 • Muntpunt Brussel; Aan de slag als Community Librarian (2021)

Erfgoed

 • SHCL; Beheer van fotocollecties (2018)
 • Tresaor; Auteursrecht (2017)
 • Carnegie Stichting; Communiceren in een veranderende omgeving, Content Curation (2018- 2019)
 • Koninklijke Bibliotheek; RDA (2019)
 • Historisch Centrum Leeuwarden; AVG (2019)
 • Mangui Maduro Museum; Digitaliseren van erfgoed (2019)

Bedrijfsleven

Internationaal

 • Anton de Kom Universiteit, Paramaribo; Opleiding Informatiespecialist (2015 - 2016)
 • Vlaams Parlement; Internet Zoeken (2017)
 • Koninklijke Bibliotheek van België; MARC21 (2018)
 • Biblioteku Nacional Bonaire; Basis Bibliotheek opleiding (2018)
 • General Electric India; BPIC (2015 - 2018)
 • Nationaal Archief Suriname; Digitaliseren van Erfgoed, Social Media, Recordsmanagement, SOD-II (2015 - 2021)
 • Biblioteku Nashonal Korsou; Retail concept, klantgerichtheid (2019)
 • Mangui Maduro Museum, Curacao; Digitaliseren van erfgoed (2019)
 • University of the West Indies, Jamaica; New techniques and skills in GLAM (2019)
 • Nationale Database Suriname; Bibliotheekschool (2020 - 2021)
 • Centrale Bank Communicatie, Marketing en Persona's (2020)
 • MuntPunt Brussel: Aan de slag als Community Librarian (2021)