Informatiebeleid in de praktijk

4-daagse cursus over organisatie, planning en projectmatige aanpak van het bedrijfsbrede informatiebeleid.

In onze informatiemaatschappij worstelen veel organisaties nog met hun informatiehuishouding. En dat terwijl een optimaal verloop van de interne en externe stroom van bedrijfsinformatie bijdraagt aan het realiseren van uw organisatiedoelen. Door het opstellen van goed informatiebeleid vergroot u prestaties en zorgt u voor een gestroomlijnd informatiemanagement.

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • bent u in staat een informatiebeleidsplan op te stellen
 • kunt u op doelmatige wijze een informatiseringsproject opzetten en begeleiden en houdt u hierbij rekening met de mogelijkheden en gevolgen voor de medewerkers
 • kent u de kernbegrippen uit de informatie- en communicatietechnologie
 • bent u op de hoogte van trends in de informatie- en communicatietechnologie

Doelgroep

Informatieprofessionals die een structurele bijdrage willen leveren aan een doeltreffende en doelmatige informatiehuishouding van hun organisatie.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Informatie als productiemiddel voor organisaties
 • Informatiebeleid en de aansluiting op de businessstrategie en doelstellingen van de organisatie (businessplanning)
 • De wijze waarop ICT ingezet en gebruikt wordt om doelstellingen bereikbaar te maken en te realiseren (informatieplanning)
 • Kernbegrippen uit de informatie- en communicatietechnologie
 • Trends in de informatie- en communicatietechnologie
 • Automatiseringsgraad van informatiediensten
 • De drie managementniveaus en hun samenhang met de bedrijfsdoelstellingen
 • Fasering van automatiseringsprojecten
 • Inhoud en opzet van een projectplan
   

Niveau

HBO

Daarnaast verricht u minimaal 20 uur per week werkzaamheden in de informatiedienstverlening.

Studiebelasting

Voorbereiding: 6 - 8 uur per week

Eindopdracht: 20 uur.

Certificaat

Bij een voldoende beoordeling van de eindopdracht heeft u recht op een certificaat met goed gevolg.

Onderdeel van

De cursus Informatiebeleid in de praktijk is onderdeel van de opleiding: