Introductie MARC21

2-daagse cursus over de verschillende MARC 21-standaarden en hun samenhang.

De MARC-standaarden (MAchine Readable Cataloguing) vormen al decennialang de basis voor het catalogiseren in de bibliotheek. Door de jaren heen is MARC steeds weer aangepast aan nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied. In Nederland gebruikten bibliotheken al jarenlang MARC21 (de meest gebruikte variant van MARC) als uitwisselingsformaat, inmiddels gebruikt men de standaard ook steeds meer als catalogiseerformaat.Deze cursus biedt een introductie op MARC21 en de context waarin deze standaard wordt gebruikt.

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • begrijpt u de rol van MARC21 in de catalogus;
 • kent u de belangrijkste MARC21-formaten en hun samenhang;
 • kunt u uw weg vinden in de officiële MARC21-documentatie;
 • kent u enkele veelvoorkomende MARC21-velden en weet u hoe u die moet toepassen.

Doelgroep

Bibliotheekmedewerkers die zich met catalogiseren of met de (details van) bibliografische informatie-uitwisseling bezighouden. Daarnaast is de cursus ook geschikt voor deelnemers die zich aan de hand van een concrete standaard in informatie-uitwisseling willen verdiepen.

Inhoud

Dag 1

 • Een korte geschiedenis van MARC;
 • De MARC21-formaten (bibliographic, aurhority, holdings, classifications en community information)
 • De opbouw van een MARC-record
 • De verschillende typen MARC-velden
 • De MARC21-documentatie

Dag 2

 • Bijzondere materialen in MARC21
 • Controlled vocabularies in MARC21
 • Headings & MARC21 authority records
 • De toekomst: MARC en RDA, MARC en BIBFRAME

Docenten

De docenten zijn Martijn van der Kaaij en Lian Wintermans, beiden werkzaam bij Heron Information Management LLP als consultant en docent.

Zij verzorgen ook onze cursussen Introductie RDA & LRM en De nieuwe RDA.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.