Introductie MARC21

2-daagse cursus over de verschillende MARC 21-standaarden en hun samenhang.

De MARC-standaarden (Machine Readable Cataloguing) vormen al decennialang de basis voor het catalogiseren in de bibliotheek. Door de jaren heen is MARC steeds aangepast, waardoor inmiddels veel meer dan traditioneel bibliotheekmateriaal met de standaarden verwerkt kan worden. Hoewel MARC niet altijd direct zichtbaar is, wordt het ‘onder water’ in de meeste catalogusapplicaties gebruikt.

Voor de digitale uitwisseling van informatie is MARC van groot belang. In het eindrapport van het project SLIM 3.0 (Sluit Nederland aan op Internationale Metadatastandaarden), wordt terecht geconcludeerd, dat de Nederlandse bibliotheken kiezen voor MARC 21 als standaarduitwisselingsformaat voor bibliografische gegevens. Dat is geen verrassende keuze, aangezien elders (o.a. in Engeland, Duitsland en Zweden) diezelfde keuze al eerder gemaakt is. Tot slot blijkt de keuze voor MARC goed samen te gaan met de invoering van de RDA.

Kortom: alle reden om zich in MARC 21 (de meest recente versie van MARC) te leren kennen.

Resultaat

De deelnemer kent de verschillende MARC 21-standaarden en hun samenhang en weet, waarvoor deze standaarden worden gebruikt. De deelnemer heeft geleerd om een aantal belangrijke MARC 21-velden te lezen (waar staat welke informatie en hoe is die informatie vastgelegd). De deelnemer heeft een aantal praktijkvoorbeelden van informatie-uitwisseling met MARC 21 gezien, o.a. in de vorm van MARCXML.

Doelgroep

Van direct belang voor bibliotheekmedewerkers die zich met catalogiseren of met de (details van) bibliografische informatie-uitwisseling bezighouden. Daarnaast is de cursus ook geschikt voor deelnemers die zich aan de hand van een concrete standaard in informatie-uitwisseling willen verdiepen.

Inhoud

Dag 1

  • Een korte geschiedenis van MARC; de MARC standaarden (bibliographic, aurhority, holdings, classifications en community information)
  • Opbouw van een MARC-record
  • MARC en materiaalsoorten

Dag 2

  • Voorbeelden: veel gebruikte MARC-velden (en de wijze waarop ze worden ingevuld voor verschillende materiaalsoorten)
  • Informatie-uitwisseling met MARC (incl. MARCXML)
  • De toekomst: MARC en de RDA, MARC en BIBFRAME

Docent

Docenten zijn Martijn van der Kaaij en Lian Wintermans. 
Martijn is zelfstandig consultant. Hij geeft al vele jaren les bij GO opleidingen, onder meer in de cursus Ontwerpen en optimaliseren van informatiedienstenen Digitale standaarden. Lian Wintermans is metadataspecialist.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.