Functioneel applicatiebeheerder

3-daagse cursus waarin u de basis legt om aan de slag te gaan als functioneel applicatiebeheerder.

 

De Functioneel Applicatiebeheerder vormt de spil tussen de gebruikers, de ICT beheer- organisatie en het management/bedrijfsvoering. Daarnaast zijn er contacten met tal van andere partijen, zoals softwareleveranciers en ketenpartners. Steeds meer organisaties werken proces/zaakgericht en handelen processen integraal en digitaal af. Het belang van een goed werkende automatisering en informatievoorziening is daarmee steeds groter geworden. Dit betekent extra werk in een complexer wordende omgeving voor u als functioneel applicatiebeheerder. Reden om meer effectief en efficiënt te willen werken.

Doelgroep

Iedereen die zich (verder) wil ontwikkelen in de rol van Functioneel Applicatiebeheerder.

Resultaat

De cursus Functioneel Applicatiebeheerder geeft inzicht in de samenhang en relaties van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het functioneel applicatie beheer. De cursus geeft u de competenties die nodig zijn om door te groeien naar een succesvolle functioneel applicatiebeheerder. U bent in staat om (eind)gebruikers beter te ondersteunen en als intermediair naar de leverancier van applicatiesystemen te opereren.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Overzicht rol en verantwoordelijkheden van functioneel applicatiebeheer
 • BiSL
 • Knelpunten m.b.t. het (functioneel) applicatiebeheer
 • Processen in relatie tot (functioneel) applicatiebeheer
 • Serviceverlening
 • Raakvlakken ITIL met functioneel applicatiebeheer
 • Dienstverleningsovereenkomst/SLA's
 • Functioneel ontwerp
 • Beveiliging
 • Implementatie van veranderingen
 • Testen en toetsen

Cerificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een 'verklaring van deelname'.