Kwaliteitszorg

3-daagse cursus waarin u leert de kwaliteit van de informatiedienstverlening te beoordelen, bij te sturen en te borgen.

Met het toenemende belang van informatie en informatiebeheer neemt ook de noodzaak tot kwaliteitsbewaking toe. De informatie waarmee organisaties werken moet immers van de gewenste kwaliteit zijn. Kwaliteitszorg in de informatiedienstverlening is dus van groot belang.

Resultaat

Na afloop van de cursus kan de deelnemer een start maken met kwaliteitszorg in de informatiedienstverlening binnen de eigen organisatie.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor senior medewerkers in de informatiedienstverlening die verantwoordelijk zijn voor kwaliteit en de borging hiervan.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Kwaliteit in de informatiedienstverlening
  • Modellen, methoden, normering (inclusief KIDO)
  • Kwaliteitsbeoordeling en bijsturen
  • Een kwaliteitshandboek opstellen
  • Risicomanagement

Niveau

HBO

Studiebelasting

Voorbereiding: 4 - 6 uur

Eindopdracht: 12 uur

Certificaat

Na een voldoende beoordeling van de afsluitende opdracht (optioneel) ontvangt u een certificaat 'met goed gevolg'.