Specialist Digitaal Burgerschap - deeltraject Participatie

3-daagse cursus die zich specifiek richt op het aspect 'particpatie' binnen het thema Digitaal Burgerschap.

 

Het deeltraject Participatie leidt coaches op tot ondersteuners op het gebied van digitaal écht meedoen. Wie digitaal participeert weet actie te ondernemen in zijn online omgeving. Mensen die actief participeren bedenken oplossingen, nemen initiatief en verantwoordelijkheid en zijn (ook  digitaal) volwaardige burgers.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Digitale dialoog: online meepraten: Leer doelgroepen mee te praten, denken en doen in online maatschappelijke dialogen (van buurt- tot nationaal niveau).

  • Online inspraak: Leer burgers online inspraak uit te oefenen bij influencers, beleidsmakers, organisaties, bestuurders en politici.

  • Netiquette: online omgangsvormen; Leer met je doelgroepen aan de slag te gaan met het gevoelige, maar urgente thema van online etiquette en omgangsvormen.

  • Online activisme: Leer doelgroepen te campaignen voor een zaak die hen aan het hart gaat.

 

Deze cursus is onderdeel van de 'Opleiding Coach Digitaal Burgerschap'.