Data Steward

5-delige cursus die de juiste competenties geeft om de rol van Data Steward succesvol uit te voeren.

Binnen veel organisaties blijft het gebruik van de beschikbare informatie en informatiesystemen achter bij de verwachtingen. Vaak komt dit omdat er onvoldoende sturing is  op informatie. De gevolgen zijn dan ook groot: Het ontbreken van goede toegankelijkheid door gefragmenteerde opslag van informatie op verschillende plekken of dure digitale informatiebronnen die niet of nauwelijks worden gebruikt. De rol van data steward is daar een antwoord op.

Daarnaast is de Data Steward een nieuwe rol in de bibliotheek / kenniscentra, waarbij de onderzoeksondersteuning met het juist gebruik van data (waarde toevoeging) centraal staat. 

De data steward neemt daarin een leidende rol. Hij is verantwoordelijk voor zowel de inhoud als de metagegevens en heeft een proactieve houding in het beheersen van beide. Dat doet hij o.a. door te kijken naar conflicterende gegevens, het gebruik te monitoren, duplicaten te verwijderen of te synchroniseren. 

De cursus Data Steward gaat in op de belangrijkste kennis, inzichten en vaardigheden om de rol succesvol uit te voeren.

Resultaat

Na afloop is de deelnemer in staat om:

 • Een data elementen definitie maken en beheren.
 • Conflicten in de datadefinities op te lossen vanuit een informatie- en bedrijfsprocessen perspectief
 • Met architecten, management en andere stakeholders op de juiste manier te communiceren.
 • Zorg te dragen voor fitness van de data.
 • Opstellen van de juiste documentatie, dataparagraaf en datamanagementplan
 • Zinvolle adviezen te geven over security, privacy en identity management aspecten.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die een data steward rol zou willen krijgen, hulp wil met de rol in de organisatie of de overstap wil maken vanuit de rol van informatiespecialist / bibliothecaris, business analyse, software engineering of informatiemanager.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • De rol van de Data Steward
 • Informatiebehoefte (bedrijfsprocessen, informatie en data)
 • Documenteren
 • Omgaan met de verschillende rollen en stakeholders (de FAIR principes)
 • Kaders (Enterprise Architecture, Strategie, AVG en security)

Afronding

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.