e-Depot in een dag

1-daagse cursus waarin de u kennis en inzichten krijgt om een verantwoorde en beargumenteerde keuze te maken over het opzetten van een e-Depot bij de eigen organisatie.

Inleiding

De komende jaren staan organisaties voor de keuze of ze zelf starten met een e-Depot of dat ze aansluiten bij andere organisaties die al het een en ander hebben geregeld. Deze keuze is belangrijk omdat het e-Depot een combinatie is van hardware, software, middelen, mensen en afspraken met als doel digitale archieven zodanig duurzaam te bewaren dat de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van (overheids) informatie gewaarborgd blijft.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u in staat u uw organisatie op een verantwoorde en beargumenteerde wijze te adviseren over een e-Depot.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor (DIV-)medewerkers, die zich (gaan) bezighouden met de voorbereidingen voor het (wel of niet) opzetten van een e-Depot.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Termen en begrippen rond het e-Depot
  • Trends en ontwikkelingen digitaal archiveren
  • Wat kunt u zelf doen?
  • Voorbereiding op e-Depot
    • TMLO
  • Overdracht
  • Beheer en Governance

Niveau

MBO+

Certificaat

Na afronding van de cursus onvangt u een verklaring van deelname.