Auditing in de Informatiedienstverlening

4-daagse cursus waarin u de (basis)kennis en vaardigheden leert om een (proces)audit te kunnen uitvoeren.
 

In veel organisaties zorgt digitalisering voor een verschuiving van taken. Voor Medewerkers (Documentaire) Informatievoorziening verschuiven de taken van operationeel naar tactisch / strategisch en van uitvoerend naar regisserend, adviserend en controlerend. Omdat organisaties steeds meer belang hechten aan de kwaliteit van informatie wint juist deze controlerende taak aan belang. 

Onze cursisten waarderen deze cursus gemiddeld met een 8.  De cursisten vinden het een ‘goede, actuele cursus’ waarin de ‘basis is gelegd’ voor uitvoering van auditing in de praktijk.

Resultaat

Na afloop van deze cursus bent u in staat om een (interne) audit uit te voeren op informatieprocessen en adviezen te geven over risico's, verbeterpunten en gewenste kwaliteitsnormen.

Doelgroep

Informatieprofessionals die hun taken zien verschuiven van operationeel naar adviserend, regisserend of controlerend en zich willen specialiseren in nieuwe functies zoals Auditor.

Inhoud

Tijdens de lessen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Introductie
  • Taken en verantwoordelijkheden van de (interne) auditor
  • Plaats van de auditor binnen afdeling en organisatie
 • Processen en informatievoorziening
  • Inzicht in processen
  • Processen beoordelen
  • Processen bijsturen
  • Processen borgen
  • Governance & Compliance
 • Risicomanagement
 • Een audit uitvoeren
  • Auditplan
  • Conclusies presenteren

Niveau

HBO

Studiebelasting

Voorbereiding: 10 - 12 uur

Eindopdracht: 12 uur

Certificaat

Bij een voldoende beoordeling van de eindopdracht ontvangt u een certificaat 'met goed gevolg afgerond'.

Onderdeel van:

De cursus Auditing in de informatiedienstverlening is onderdeel van de opleidingen SOD-II