Privacy en digitaal gegevensbeheer (AVG)

1-daagse expertsessie over (het voorkomen van) issues rond privacy en digitaal gegevensbeheer vanuit een juridisch perspectief, met uitgebreid aandacht voor de AVG.

 

In mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dit heeft grote invloed op organisaties die persoonsgegevens verwerken. Gegevens van en over (potentiële) klanten en medewerkers zijn vaak persoonsgegevens. Als u deze gegevens verwerkt, bijvoorbeeld door ze op te slaan op uw systemen, bent u aan te merken als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en de nieuwe AVG. U krijgt dan te maken met strikte wettelijke regels ter bescherming van de privacy.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u in staat om binnen de eigen organisatie te adviseren over privacy en AVG rond het digitaal gegevensbeheer en de uitvoering 

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het verwerken van persoonsgegevens binnen de eigen organisatie en het beleid op dit gebied te beoordelen.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Relevante wet- en regelgeving (wpb en AVG)
  • Bescherming van persoonsgegevens
  • Deelbinding
  • Gronden van rechtmatige gegevensverwerking
  • Functionaris voor de gegevensbescherming
  • Bewerkersovereenkomst
  • Recht om vergeten te worden
  • Bewaren of vernietigen
  • Inzage, correctie en vernietiging van gegevens
  • Wettelijke bewaartermijn

Niveau

Hbo

Docenten

Mr. Dr. Mirjam Elferink is één van de docenten van deze cursus. Zij is advocaat bij Elferink & Kortier Advocaten. In haar werk komt ze regelmatig in aanraking met auteursrecht en geeft hierover juridisch advies. Mirjam Elferink is onder andere gespecialiseerd in Intellectueel Eigendom (IE), ICT-recht en privacy.

Mr. Martijn Kortier is één van de docenten van deze cursus. Hij is advocaat bij Elferink & Kortier Advocaten. Hij is onder andere gespecialiseerd in Intellectueel Eigendom (IE), ICT-contracten, (software-)licenties, privacy en cloudrecht.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.