Omgevingswet en Informatiebeheer

1-daagse cursus over het borgen van de duurzame toegankelijkheid van de informatie in het kader van de omgevingswet.

 

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Maar ook om te zorgen dat initiatiefnemers eenvoudiger kunnen samenwerken met de overheid, en dat participatie en interbestuurlijke samenwerking wordt gestimuleerd. De Omgevingswet treedt 1 januari 2024 dan eindelijk in werking. Dat betekent dat u nu moet starten met de voorbereidingen. Deze wet heeft gevolgen voor de werkzaamheden van een informatiebeheerder en voor de informatieobjecten die hij beheert. Een doelmatig procesverloop is immers een voorwaarde voor het slagen van de Omgevingswet. De informatievoorziening (en dus de informatiebeheerder) speelt hierbij een essentiële rol.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer inzicht in de consequenties van de Omgevingswet voor het informatiebeheer en kan daar naar handelen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor alle informatiebeheerders die in hun dagelijks werk te maken gaan krijgen met de informatievoorziening rond de Omgevingswet.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

  • Omgevingswet en zijn architectuur
  • Complexe informatieobjecten
  • Gevolgen van verdergaande samenwerking en participatie voor de informatiebeheerder
  • Gevolgen voor de informatiebeheerder en de veranderende rol van het vakgebied
  • de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de relatie met de omgevingswet en informatiebeheer
  • Toegankelijkheid van omgevingsinformatie
  • Duurzaam beheer van omgevingsinformatie
  • Casuïstiek

De cursus verzorgen we in samenwerking met KBenP Digitale Overheid.

Studiebelasting

Geen extra studiebelasting naast de contacturen (6 uur)

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een 'verklaring van deelname'.