De moderne informatiebeheerder

6-daagse cursus waarin u aan de slag gaat met 3 resultaatgebieden, gegevensbeheer, procesbewaking & advisering van de moderne Informatiebeheerder. 

 

Informatie speelt een steeds belangrijker rol in het stroomlijnen van werkprocessen. Digitaal werken maakt bovendien de behoefte aan informatie van de organisatie onafhankelijk van tijd en plaats. Tegelijkertijd neemt het belang van informatie voor moderne organisaties steeds verder toe. Kortom er zijn volop uitdagingen voor beheerders van (digitale) informatie.

Deze nieuwe cursus vervangt zowel de cursus 'Medewerker Gegevens II / III (volgens HR21) en 'SOD-I Opfriscursus'.

Resultaat

Na afloop van de leergang zijn uw competenties als als Informatiebeheerder weer up-to-date. 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers Informatiebeheer / Documentaire Informatievoorziening die hun eerder gevolgde opleidingen (bijvoorbeeld SOD-I) willen actualiseren of hun competenties weer up-to-date willen brengen. 

Inhoud

Tijdens de leergang komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Resultaatgebied 1: Advisering

 • Doeltreffend communiceren en adviseren
 • Achterhalen van de klantvraag (informatiebehoefte)
 • Afstemmen van verwachtingen (taken en processen) met gebruikers
 • Optreden als intermediair tussen gebruikers en systemen / leveranciers

Resultaatgebied 2: Gegevensbeheer

 • Het toegankelijk maken van digitale informatie / gegevens
 • Registreren, distribueren en beheren van gegevensverzamelingen en informatie(stromen)
 • Koppelingen maken tussen informatie en gegevensverzamelingen
 • Signaleren van de noodzakelijke aanpassingen (in beleid)
 • Genereren, verzamelen, bewerken en controleren van informatie

Resultaatgebied 3: Procesbewaking en afstemming

 • Beoordelen van procedures, richtlijnen en regelgeving
 • Beoordelen, bewaken en rapporteren van uitvoeringsvraagstukken
 • Afstemmen van taken en resultaten met de betrokkenen uit het proces

Studiebelasting

Naast de lesdagen moet u rekening houden met 4 - 6 uur voorbereidingstijd (lezen van artikelen, onderzoek in de eigen organisatie).