Auteursrecht voor informatiespecialisten (Vervolg)

1-daagse verdiepingscursus waarin alle aspecten van de auteurswet, die van belang zijn voor Informatiespecialisten, aan de orde komen.

Het gebruik van digitale content roept vaak vragen op. Veel materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder meer worden aangeboden. Als u op de hoogte bent van het auteursrecht, kunt u verantwoord omgaan met auteursrechtelijk beschermd werk.

De wijzigingen in de Auteurswet van 2021 zijn opgenomen in de cursus!

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u in staat om de auteurswet op de juiste wijze toe te passen binnen uw dagelijkse werkzaamheden en hierover te adviseren.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatiespecialisten die te maken hebben met (mogelijk) auteursrechtelijk beschermde informatie.

Inhoud

In de cursus 'Auteursrecht voor Informatiespecialisten' heeft u geleerd wat de basisbeginselen van het auteursrecht zijn.

In deze vervolgcursus gaan we dieper in op de mogelijkheden voor uw organisatie om gebruik te maken van een aantal uitzonderingen op het auteursrecht. Met een beroep op deze uitzonderingen kunt u in een aantal gevallen (delen van) auteursrechtelijk beschermde materialen zonder voorafgaande toestemming van de auteur, gebruiken. Dit gebeurt aan de hand van praktijkcases van de deelnemers zelf.

Tijdens de cursus komen verder de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Wat is citaatrecht?
  • Wat houdt de onderwijsexceptie in?
  • Wanneer kunt u een beroep doen op de exceptie?

Niveau

HBO

Docent

Mr. Dr. Mirjam Elferink [Linkedin] is de docent van deze cursus. Zij is advocaat bij Elferink & Kortier Advocaten. In haar werk komt ze regelmatig in aanraking met auteursrecht en geeft hierover juridisch advies. Mirjam Elferink is onder andere gespecialiseerd in Intellectueel Eigendom (IE), ICT-recht en Privacy.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.