Auteursrecht voor informatiespecialisten (Basis)

1-daagse cursus waarin alle aspecten van de auteurswet, die van belang zijn voor Informatiespecialisten aan de orde komen.

Het gebruik van digitale content roept vaak vragen op. Veel materiaal is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder meer worden aangeboden. Als u op de hoogte bent van het auteursrecht, kunt u verantwoord omgaan met auteursrechtelijk beschermd werk.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u in staat om de auteurswet op de juiste wijze toe te passen binnen uw dagelijkse werkzaamheden en hierover te adviseren.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatiespecialisten die te maken hebben met (mogelijk) auteursrechtelijk beschermde informatie.

Inhoud

Tijdens de lessen komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De auteurswet en haar beperkingen
  • Bibliotheekexceptie, leenrecht, reprorecht, vergoedingen
  • Knipselkranten
  • Gebruik van materialen in een elektronische leeromgeving
  • Creative Commons
  • Afspraken vastleggen met auteurs en andere rechthebbenden
  • Behandeling van de door de deelnemers ingebrachte casussen.

Niveau

HBO

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.