Opdrachtgeverschap en regievoering

2-daagse cursus die u leert op doeltreffende wijze de regie te voeren over (projecten met) externe leveranciers en de rol als opdrachtgever efficiënt te vervullen met als resultaat een goede samenwerking en soepel verlopende (implementatie) projecten.

Steeds vaker werken organisaties op projectbasis met externe leveranciers. Tegelijkertijd verlopen veel (informatie)projecten niet helemaal volgens plan. Vaak ligt de oorzaak bij het verschil in verwachtingen bij de klant (opdrachtgever) en leverancier. Dit gebeurt als afspraken en resultaten niet in voldoende mate zijn vastgelegd (en in de gaten worden gehouden door de opdrachtgever). Deze situatie is te voorkomen door de rol van opdrachtgever goed uit te voeren. Grip houden op het verloop van een project is essentieel voor het succes!

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u in staat op doeltreffende wijze de regie te voeren over (projecten met) externe leveranciers en de rol als opdrachtgever efficiënt te vervullen met als resultaat een goede samenwerking en soepel verlopende (implementatie) projecten.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor projectmanagers, teamleiders en/of afdelingshoofden die te maken met externe partijen voor de inkoop van producten (informatiesystemen, applicaties) en diensten (advies, ‘handjes’).

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Relatie klant - adviseur
  • Eisen en wensen omschrijven en meetbaar maken
  • Resultaatafspraken maken
  • Afspraken / voortgang controleren
  • Proof of concept (doet de leverancier wat is afgesproken?)
  • Oplossen van conflicten

Niveau

HBO

Docent

Leon van Oosterom

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.