Waardering, selectie en vernietiging

1-daagse cursus die je de inzichten en vaardigheden geeft om archieven te schonen aan de hand van de geldende selectielijst.

 

De selectielijsten voor overheidsorganisaties en private ondernemeningen zijn volop in ontwikkeling. De nieuwe waarderings- en selectiemethodiek van het Nationaal Archief is de basis en de grote verandering is waarderen en selecteren op procesniveau in plaats van op documentniveau.

Voor de archiefvorming, selectie en waardering binnen uw informatiehuishouding heeft dit grote gevolgen.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u in staat een waardering-, selectie- en vernietigingswerkzaamheden uit te voeren aan de hand van de voor u geldende selectielijst. Naast inzicht in het hoe, wat en waarom van waarderen en selecteren krijgt u ook de kennis om het belang van goed informatiebeheer binnen uw organisatie uit te dragen en hierover te adviseren.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor medewerkers en teamleiders DIV en Recordsmanagement die aan de slag willen met de een selectielijst voor schoning van (digitale) archieven.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Begripsbepaling
  • waardering, selectie en vernietiting
 • Selectelijsten
  • opstellen van een selectielijst
  • nut en noodzaak
  • verschillende methodieken
  • toepassen
 • Opstellen lokale risicoanalyse, trendanalyse en systeemanalyse
 • De samenhang tussen selectielijst en procesgericht werken
 • Hotspot monitor opstellen
 • Aandachtspunten bij implementatie

Niveau

MBO+

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.