Bewaartermijnen: bewaar- en vernietigingsbeleid in de organisatie

2-daagse cursus waarin u leert om volgens de geldende wetgeving en richtlijnen het waarderingsbeleid in uw organisatie vorm te geven, zodat het archief van uw organisatie op orde is.

Wie verantwoordelijk is voor het beheer van organisatiedocumenten, krijgt met veel vragen te maken. Een verantwoord bewaar- en vernietigingsbeleid is van groot belang voor uw organisatie. Wat zijn de wettelijke bepalingen en welke selectiecriteria moet u hanteren?

Resultaat

Na afloop van de cursus:

  • kent u de juiste criteria en wettelijke bepalingen voor een verantwoord bewaar- en vernietigingsbeleid
  • bent u in staat op basis daarvan een goed onderbouwde analyse te maken

Doelgroep

U bent verantwoordelijk voor het archiefbeheer of u adviseert hierover en u heeft de verantwoordelijkheid voor het maken en/of uitvoeren van een bewaarbeleid.

Inhoud

U leert een goed onderbouwde analyse te maken voor het formuleren van een bewaar- en vernietigingsbeleid binnen uw organisatie. U leert verantwoorde keuzes te maken bij het selecteren ven vernietigen van (digitale) documenten.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Basisprincipes van bewaar- en selectiebeleid
  • Vaststellen van bewaartermijnen en procedures
  • Wetgeving en juridische aspecten
  • Digitale duurzaamheid
  • Conversie en substitutie
  • Bedrijfskritische documenten

Niveau

MBO-HBO

Certificaat

Na afloop van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.