Leergang Informatieadviseur

12-daagse cursus waarin u leert kennis en inzichten in het informatiedomein op effectieve wijze over te brengen op de organisatie.

De leergang bestaat uit de onderdelen:

 • Adviesvaardigheden
 • Kwaliteitszorg
 • Risicomanagement

De informatieadviseur speelt een belangrijke rol bij het optimaal inzetten van informatie(systemen) om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Door de verdergaande digitalisering neemt informatie een steeds belangrijkere rol in binnen de organisatie. Mogelijkheden om informatie doeltreffend en doelmatig in te zetten zijn er in overvloed, maar hoe komt u tot de juiste keuze?

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer niet alleen zijn competenties op vakinhoudelijk gebied vergroot, maar is hij ook in staat om kennis en inzichten op een effectieve manier over te brengen op de organisatie.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor senior medewerkers in de informatiedienstverlening die door willen groeien naar de functie van informatieadviseur en op die manier een succesvolle bijdrage leveren aan de resultaten van de organisatie.

Inhoud

Adviesvaardigheden (6 lesdagen)

Deel 1 (4 lesdagen)

 • Introductie van de training Adviesvaardigheden, adviseren als samenspel.
 • Het speelveld en zijn spelers.
 • De persoon van de adviseur.
 • Kernkwaliteiten en valkuilen.
 • De interne adviseur en zijn of haar competenties.
 • De 6 A’s van effectief adviseren.
 • Actief luisteren als basisvaardigheid.
 • Effectieve adviesgesprekken voeren.
 • Je eigen en andermans paradigma’s.
 • Effectief omgaan met andersdenkenden.
 • Vergroten van je wendbaarheid.
 • Effectief adviseren ineen gegeven organisatie.
 • Participatie- en acceptatie strategieën.
 • Het sturen en beïnvloedden van het adviesproces.
 • Omgaan met lastige situaties, dilemma’s en weerstand.
 • Veranderaanpak bij adviestrajecten.

Deel 2 (2 lesdagen)

 • Profilering: een persoonlijke pitch
 • Presenteren van een advies

Management & Organisatie (6 lesdagen)

Kwaliteitszorg & Risicomanagement

 • Kwaliteit in de informatiedienstverlening
 • Modellen, methoden, normering (inclusief KIDO)
 • Kwaliteitsbeoordeling en bijsturen
 • Risicomanagement
 • Kwaliteit in het advies (SMART)

Niveau

HBO

Studiebelasting

 • 40 uur (inclusief eindopdracht)

De eindopdracht bestaat uit de presentatie van een, gedurende de cursus gemaakt Bussiness Case, in de vorm van een Advies. 

Certificaat

Bij een voldoende beoordeling van de eindopdracht (Adviespresentatie) ontvangt u een certificaat.

Onderdeel van

SOD-II