Projectarchivering

3-daagse cursus waarin alle specifieke aspecten van Projectarchivering op praktische wijze aan de orde komen, waarmee u zorgt voor een goed geordend en duurzaam toegankelijk project archief.

Steeds meer organisaties organiseren hun werkzaamheden in projectvorm. Deze manier van werken heeft ook gevolgen voor de informatievoorziening en archivering. Nog te vaak duikt er aan het eind van het project een grote stapel documenten op, die 'ter archivering' ergens terecht komen. Ook is het voor een goed verloop van een project belangrijk dat de juiste informatie eenvoudig beschikbaar is voor de projectmedewerkers. Eigenlijk is goed informatiebeheer essentieel voor goed projectmanagement. Een goed project kent dan ook een  Div-medewerker, documentcontroller of informatiebeheerder, die zorg draagt voor een goed projectarchief!
 

Resultaat

De cursus Projectarchivering geeft je de benodigde kennis, inzicht, vaardigheden en attitude die nodig zijn om proactief deel te nemen aan projecten om de informatievoorziening rond projecten doeltreffend te laten verlopen. 

Doelgroep

Voor informatieprofessionals van projectteams die binnen de eigen organisatie die betrokken zijn, deel uit maken of hier in de toekomst mee te maken krijgen.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:
•  kenmerken van projecten
•  het belang van een goed projectarchief
•  verschillen en overeenkomsten tussen projectarchivering en 'normaal' archiveren
•  het opzetten van een projectarchief
•  projectarchivering in een digitaal systeem
•  het beheer van een projectarchief
•  het afsluiten van een projectarchief 

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.