Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (MDTO)

2- delige cursus waarin u leert een start te maken met het Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (MDTO) binnen de eigen organisatie.

MDTO is de opvolger van het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO). In het kader van duurzame digitale toegankelijkheid, interoperabiliteit en overdracht naar toekomstige e-depots is het van belang dat dit profiel in overheidsorganisaties breed toegepast gaat worden. Gebruikers moeten daarvoor weten wat het belang van (gemeenschappelijke) metadata is, wat het MDTO is en hoe het MDTO in de eigen situatie toe te passen.

Resultaat

Na afloop van deze cursus heeft u voor uw eigen situatie een functionele ‘mapping’ gemaakt met het MDTO en kunt u de volgende stap naar technische implementatie nemen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatiebeheerders, die voor hun organisatie aan de slag gaan met MDTO om duurzame toegankelijkheid te borgen.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Algemene inleiding metadata
  • Context van MDTO
  • Metadatamapping game
  • Entiteiten, aggregatieniveaus, overerving en herhaalbaarheid
  • Functionele mapping van het eigen metadataprofiel
  • Mapping van TMLO naar MDTO

Niveau

Mbo+

Docent

Alice Strating

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.