Ondernemen en samenwerken in de openbare bibliotheek

2-daagse cursus over het creëren, zien en het benutten van kansen door de openbare bibliotheek.

De openbare bibliotheeksector moet kansen pakken. De sector is flink in beweging. Denk aan de toenemende mogelijkheden voor burgers om informatie en documenten in handen te krijgen. Denk aan de transitie naar het sociale domein en aan de veranderende landelijke samenwerking binnen de sector: PSO’s werken meer samen; we groeien naar een steeds centralere back-office. Denk ook aan samenwerking op lokaal niveau. Bezuinigingen maken het er niet eenvoudiger op. E.e.a. noopt tot een meer ondernemende opstelling. Hoewel veranderingen kunnen voelen als bedreigingen, zien slimme ondernemers ook de kansen. GO opleidingen organiseert een workshop die handvatten geeft om die kansen te pakken.

Resultaat

Na afloop van de cursus:

 • is uw ondernemingsbewustzijn versterkt
 • heeft u uw creatief denken versterkt
 • kunt u ondernemingsmogelijkheden in een plan (of outline van een plan) uitschrijven en kunt u het management daarmee beter ondersteunen

Doelgroep

De cursus is bestemd voor bibliotheekmedewerkers die zich op tactisch of strategisch niveau bezighouden met het opzetten van samenwerkingsverbanden of kansen in de omgeving om de bibliotheek te positioneren als partner willen ontdekken.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Ondernemerschap
 • Creativiteit en out-of- the-box- denken
 • Inbedding van de bibliotheek in de lokale omgeving
 • Het veranderende informatieveld
 • Partners zoeken
 • Strategie
 • Marketing en PR

Leerdoelen

 • U versterkt uw ondernemingsbewustzijn;
 • U versterkt uw creatief denken;
 • U kunt ondernemingsmogelijkheden in een plan (c.q. outline van een plan) uitschrijven;
 • U kunt het management daarmee beter ondersteunen.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.