Wet- en regelgeving voor de digitale informatiehuishouding

Cursus (2 dagdelen) die uitgebreid ingaat op de wettelijke aspecten van digitaal informatiebeheer.

Welke wet- en regelgeving bestaat er ten aanzien van digitale documentatie en informatie? Wat mag en onder welke voorwaarden? Wat moet uw organisatie regelen om aan de wet- en regelgeving te (blijven) voldoen? Mag u fysieke documenten weggooien als u alles al digitaal opgeslagen heeft? ? Kunt u informatie zo maar aan iedereen leveren? Hoe zit het met privacy en openbaarheid?

 

 Om antwoord te krijgen op deze vragen is kennis van de geldende wet- en regelgeving belangrijk.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u inzicht in de meest relevante wet-en regelgeving op het gebied van informatiebeheer op dit moment. U bent in staat te adviseren over wet- en regelgeving en kan de gevolgen hiervan inschatten en overbrengen aan de organisatie. U bent in staat om nieuwe ontwikkelingen te relateren aan wet- en regelgeving.

Doelgroep

U bent projectmatig, beleidsmatig of als leidinggevende betrokken bij en/of verantwoordelijk voor digitaal archiveren binnen uw organisatie. 

Inhoud

Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Verschil analoge en digitale informatiehuishouding
 • Archiefwetgeving: wat gaat er veranderen?
  • Archiefwet 1995 / 2022
  • Archiefbesluit 1995 / 2022
  • Archiefregeling 2010 / 2022
 • Andere wetgeving met invloed op informatiebeheer
  • AVG
  • Wob / Woo
  • Wdo (Wet digitale overheid)
  • Auteurswet
  • Algemene Informatiewet: nodig of niet?
 • Overzicht van normen en standaarden voor digitaal informatiebeheer
  • NEN-ISO23081
  • NEN2082 / NEN-ISO16175
  • DUTO
  • KIDO
  • MDTO (als opvolger van TMLO en TMR)
 • Baseline Informatiehuishouding Overheid
 • Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
 • Verschillende handreikingen en richtlijnen met juridische gevolgen
  • Handreiking vervanging archiefbescheiden
  • Handreiking digitaal vernietigen
  • Handreiking e-mail archiveren
  • Handreiking archiveren chatberichten
  • Richtlijn archiveren overheidswebsites
 • Praktijkvoorbeelden: toepassing op de eigen organisatie

Niveau

MBO+ / HBO

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.