Wet- en regelgeving voor de digitale informatiehuishouding

1-daagse cursus die uitgebreid ingaat op de wettelijke aspecten van digitaal archiveren en informatie delen.

Welke wet- en regelgeving bestaat er ten aanzien van digitale documentatie en informatie? Wat mag en onder welke voorwaarden? Wat moet uw organisatie regelen om aan de wet- en regelgeving te (blijven) voldoen? Mag u fysieke documenten weggooien als u alles al digitaal opgeslagen heeft? ? Kunt u informatie zo maar aan iedereen leveren? Is een document management systeem voldoende om digitale informatie goed te beheren? Om antwoord te krijgen op deze vragen is kennis van de geldende wet- en regelgeving belangrijk.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u inzicht in de meest relevante wet-en regelgeving op het gebied van informatiebeheer op dit moment. U bent in staat te adviseren over wet- en regelgeving en kan de gevolgen hiervan inschatten en overbrengen aan de organisatie. U bent in staat om nieuwe ontwikkelingen te relateren aan wet- en regelgeving.

Doelgroep

U bent projectmatig, beleidsmatig of als leidinggevende betrokken bij en/of verantwoordelijk voor digitaal archiveren binnen uw organisatie. 

Inhoud

Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Verschil analoge en digitale informatiehuishouding
 • Archiefwetgeving: wat gaat er veranderen?
  • Archiefwet 1995 / 2022
  • Archiefbesluit 1995 / 2022
  • Archiefregeling 2010 / 2022
 • Andere wetgeving met invloed op informatiebeheer
  • AVG
  • Wob / Woo
  • Wdo (Wet digitale overheid)
  • Auteurswet
  • Algemene Informatiewet: nodig of niet?
 • Overzicht van normen en standaarden voor digitaal informatiebeheer
  • NEN-ISO23081
  • NEN2082 / NEN-ISO16175
  • DUTO
  • KIDO
  • MDTO (als opvolger van TMLO en TMR)
 • Baseline Informatiehuishouding Overheid
 • Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)
 • Verschillende handreikingen en richtlijnen met juridische gevolgen
  • Handreiking vervanging archiefbescheiden
  • Handreiking digitaal vernietigen
  • Handreiking e-mail archiveren
  • Handreiking archiveren chatberichten
  • Richtlijn archiveren overheidswebsites
 • Praktijkvoorbeelden: toepassing op de eigen organisatie

Niveau

MBO+ / HBO

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.