Wet- en regelgeving voor de digitale informatiehuishouding

1-daagse cursus die uitgebreid ingaat op de wettelijke aspecten van digitaal archiveren en informatie delen.

Welke wet- en regelgeving bestaat er ten aanzien van digitale documentatie en informatie? Wat mag en onder welke voorwaarden? Wat moet uw organisatie regelen om aan de wet- en regelgeving te (blijven) voldoen? Mag u fysieke documenten weggooien als u alles al digitaal opgeslagen heeft? Om antwoord te krijgen op deze vragen is kennis van de geldende wet- en regelgeving belangrijk.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u inzicht in de meest relevante wet-en regelgeving op het gebied van informatiebeheer. U bent in staat te adviseren over wet- en regelgeving en kan de gevolgen hiervan inschatten en overbrengen aan de organisatie.

Doelgroep

U bent projectmatig, beleidsmatig of als leidinggevende betrokken bij en/of verantwoordelijk voor digitaal archiveren binnen uw organisatie. 

Inhoud

Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Verschil analoge en digitale informatiehuishouding
 • Archiefwetgeving (Archiefwet en besluit 1995, Archiefregeling 2010): wat staat er nu eigenlijk?
 • Andere wetgeving met invloed op informatiebeheer
  • Wpb / AVG
  • Wob
  • Web
 • Normen en standaarden
  • Overzicht van normen en standaarden voor digitaal informatiebeheer
  • NEN-ISO 15489, NEN2082, NEN-ISO23081
 • Baseline en Toepassingsprofiel Rijksoverheid
 • Beleidsregel digitale vervanging
  • Hoe verhoudt deze beleidsregel zich tot de wet- en regelgeving van de digitale informatiehuishouding?
  • Wanneer is een machtiging nodig en wat zijn de eisen daarvoor?
 • Praktijkvoorbeelden: toepassing op de eigen organisatie

Niveau

MBO+ / HBO

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.