Profielmeting en competenties bepalen

Om als team informatieprofessionals succesvol te blijven functioneren is ontwikkeling van (nieuwe) competenties essentieel. Maar voordat u aan ontwikkeling begint, is het belangrijk om inzicht te hebben in de samenstelling, profiel en competentie-niveau van het team.

Veranderende rol

De rol van informatie binnen organisaties verandert. Daarmee verandert ook de rol va de informatieprofessional. Het zijn niet alleen de technologische ontwikkelingen (digitalisering) die hierbij een rol spelen, maar ook de ontwikkelingen in de maatschappij en economie hebben invloed op de verwachten ten aanzien van informatievoorziening. 

Om als team informatieprofessionals succesvol te blijven functioneren is ontwikkeling van (nieuwe) competenties essentieel. Maar voordat u aan ontwikkeling begint, is het belangrijk om inzicht te hebben in de samenstelling, profiel en competentie-niveau van het team. Alleen dan is het mogelijk om te bepalen wat de om te bepalen wat de sterke punten van het team zijn en waar misschien nog (bij)scholing nodig is. GO opleidingen zorgt voor dat inzicht met een nieuwe dienst bestaande uit een workshop ‘informatie competenties in combinatie met de DISC-profielmeting.

(Nieuwe) competenties

Deze workshop gaat in op de veranderende rol van de informatieprofessional en de nieuwe competenties die daar bij nodig zijn. De docent gebruikt de ontwikkelingen binnen uw organisatie om de medewerkers aan te zetten tot nadenken over hun eigen rol. Hij daagt uw medewerkers uit om na te denken over de veranderende wereld van informatievoorziening en hun eigen rol daarin. De docent prikkelt uw medewerkers om de eigen competenties te beoordelen in het kader van deze transitie. 

Op deze manier komt het team zelf tot een breed gedragen beeld over de toekomst van de afdeling binnen de organisatie. De docent faciliteert dit proces met oefeningen, opdrachten en discussie. 

Onderwerpen die in dit verband aan de orde komen zijn omgaan met veranderen, communiceren, samenwerken, plannen, organiseren, klantgericht handelen en de vakinhoudelijke aspecten die binnen de organisatie gaan spelen. 

De workshop over de competentieontwikkelingen is het meest effectief als uw medewerkers niet alleen inzicht hebben in hun eigen karakter en gedrag, maar juist ook inzicht in elkaar. Go opleidingen verzorgt deze workshop dan ook bij voorkeur in combinatie met een DISC-profiel analyse.

DISC-profielmeting

Een verandertraject gaat nooit vanzelf. Ook gaat niet iedereen even goed om met veranderingen. Daarnaast zal niet iedere medewerker even geschikt (of gelukkig) zijn met de nieuwe rol. Een verandertraject zal beter verlopen als iedereen optimaal gebruik kan maken van zijn sterke punten in een rol die het meest passend is. 

Inzicht in het profiel van de medewerkers is dus van belang. Er zijn verschillende methoden om inzicht te krijgen in de profielen en karakters van de medewerkers. GO opleidingen kiest voor de DISC-methode om dit inzicht te verkrijgen.

 Disc is laagdrempelig en gaat uit van het positieve. Elk profiel kent zijn sterke punten, die bruikbaar zijn voor de organisatie. DISC is een profielanalyse die inzicht geeft in houding en gedrag van individuele medewerkers. Als het hele team de DISC maakt en met elkaar deelt, kunnen de medewerkers zien hoe de groep is samengesteld qua persoonlijkheden. 

 Daarmee zijn de leden van het team beter in staat:

  • elkaar te begrijpen in het handelen;
  • elkaars sterke punten te gebruiken;
  • elkaar op gedrag aan te spreken.

De DISC geeft geen waardeoordeel over iemand, maar wel inzicht in zijn of haar persoonlijkheid. Aan de hand van de persoonlijkheidsanalyse kun je ook zien of bepaalde gewenste competenties voor een functie voldoende aanwezig zijn. De organisatie bepaalt de gewenste competenties en de DISC geeft aan of iemands persoonlijkheid geschikt is om naar deze competenties toe te groeien.

De kracht van de combinatie

De combinatie waarbij de medewerker inzicht krijgt in de komende ontwikkelingen in het vakgebied en zijn veranderende rol binnen de organisatie en de werkgever inzicht in de persoonlijkheid van de verschillende medewerkers van het team, betekent dat verdeling van werkzaamheden en rollen beter kan verlopen.

Door de DISC meting krijgt de medewerker inzicht in hoe hij zelf in de verandering komt te staan. Daarnaast weet hij ook aan welke aspecten hij nog moet werken. Dit geldt voor zowel de interpersoonlijke vaardigheden als de vakinhoudelijke.

Zo geeft de combinatie met een DICS-meting en een workshop over competenties goede input voor de invulling van het persoonlijke ontwikkelplan (POP) of een ontwikkelplan voor het gehele team. Het beschikbare opleidingsbudget wordt dan efficiënt gebruikt.

Dit geldt op zowel het niveau van de individuele medewerker als het complete team. Door een vervolg te geven aan deze meting met incompany trainingen, die inspelen op de geconstateerde hiaten in competenties, krijgt de organisatie het team op het gewenste niveau.

  • Inzicht in de karaktereigenschappen van uw team
  • Inzicht in sterktes van uw medewerkers in relatie met het verandertraject
  • Inzicht in de hiaten in competenties van uw team
  • Een door de medewerkers in grote mate zelf (en dus breed gedragen) gewenste set aan competenties
  • Gefundeerde input voor (persoonlijke) ontwikkeltrajecten
  • Doeltreffende verandertraject / groei naar de nieuwe rol van de Informatieprofessional

 

Meer informatie nodig of wilt u een afspraak maken om te bespreken of deze workshop een goede optie is voor uw organisatie? Bel of mail naar 070- 351 2380 of info@goopleidingen.nl