SOD-I (Basisopleiding Informatiebeheer)

Dé basisopleiding (15 dagen) voor DIV-medewerkers, Medewerkers Informatiebeheer en Medewerkers Informatiedienstverlening, voor een goede basis met een mooi loopbaanperspectief in het informatiedomein.

 

Het belang van informatie in onze informatiesamenleving neemt dagelijks toe, evenals de hoeveelheid informatie die dagelijks op ons afkomt. Dit vraagt om goed informatiebeheer in de organisatie omdat bij elke processtap informatie nodig is.

Daarnaast verandert de informatiebehoefte: Collega's willen 24/7 de beschikking hebben over de voor hen relevante informatie, burgers en klanten willen ook toegang tot informatie en diensten wanneer het hun aankomt. Toegankelijkheid van betrouwbare, juiste en authentieke informatie is dus essentieel voor elke organisatie. De informatiebeheerder zorgt daarvoor. 

Resultaat

Na het behalen van het instellingsdiploma SOD-I bent u in staat om succesvol operationele activiteiten rond het beheren en toegankelijk maken van informatie zelfstandig uit te voeren.

Daarnaast geeft het diploma u ruime kansen op de arbeidsmarkt. Vooral overheidsorganisaties nemen de opleiding SOD-I vaak op als functie-eis in hun vacatures!

De SOD-I opleiding helpt de toekomstige Informatiebeheerders aan de competenties die nodig zijn om de omslag naar een doeltreffende digitale en geïntegreerde informatievoorziening te realiseren.

Doelgroep

De SOD-I opleiding is bedoeld voor iedereen die over de juiste kennis, inzichten en vaardigheden wil beschikken om een goede basis te leggen voor een succesvol loopbaanperspectief in het informatiedomein.

Inhoud

De SOD-I is een, door het vakgebied erkende, opleiding op Mbo4-niveau met een zeer praktische insteek. De combinatie van leren en werken geeft u in korte tijd kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om uw werkzaamheden als informatiebeheerder succesvol te kunnen uitvoeren. 

De opleiding richt zich op de hybride tot digitale informatievoorziening en bestaat uit 4 modules over 15 lesdagen, die de volgende onderwerpen behandelen:

1. Ken je Organisatie

 • Organisatievormen
 • Organisatiecultuur
 • Projectmanagement
 • Nut en noodzaak van informatiebeheer
 • Wet- en regelgeving
 • Trends en ontwikkelingen (datamanagement, privacy en informatiebeveiliging)

2. Informatie Beheren

 • Organiseren en structureren van informatie
 • Zoeken en vinden
 • Toegankelijk maken van informatie
 • Metadata
 • Digitaal informatiebeheer
 • Archief op orde
 • Transitie van analoog naar digitaal
 • Zaakgericht Werken
 • Information overload

3. Klantgericht Communiceren en Adviseren

 • Communicatie
 • Klantgerichtheid
 • Adviesvaardigheden

Beheren van Informatiesystemen

 • Verschillende informatiesystemen
 • Relatie met taaksystemen en processen
 • Intermediair tussen de gebruiker en de systemen
 • Functioneel beheer
 • Kwaliteit

Niveau

Mbo-4

Toelatingseisen

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die minstens twintig uur per week werkt of een stageplaats heeft in de informatiedienstverlening. 

Studiebelasting

Naast de lessen moet u rekening houden met ongeveer 12 uur studiebelasting per week.

Examen en toetsing

Gedurende de opleiding maakt u 3 schriftelijke opdrachten en 1 mondeling examen. Bij voldoende resultaat komt u in aanmerking om een Proeve van Bekwaamheid (praktisch examen op de werkplek) uit te voeren. Bij een voldoende beoordeling heeft u recht op het instellingsdiploma SOD-I.