Functionaris Gegevensbescherming

8-daagse cursus die de deelnemer voorbereidt op de rol van Functionaris Gegevensbescherming om de kennis en inzichten geeft om de organisatie over privacy en informatiebeveiliging te informeren en adviseren.

 

Met de invoering van de AVG per 25 mei 2018 staat de Functionaris Gegevensbescherming meer dan ooit in de belangstelling. Nu elke organisatie de gevolgen van deze AVG merkt neemt de Functionaris Gegevensbescherming een centrale positie in als het gaat om informatiebeveiliging, compliance en privacy. Bij deze positie horen ook verantwoordelijkheden. En deze verantwoordelijkheden vragen om een breed pakket aan competenties. Niet alleen op het juridische vlak, maar juist ook als gaat om communiceren en het gebruik van relevante ICT-toepassingen.

Een succesvolle FG is immers niet alleen op de hoogte van de juridische aspecten van het beheer van persoonsgegevens, maar kan deze ook (laten) toepassen binnen de bedrijfsvoering van de organisatie en hierover communiceren en adviseren om het gewenste draagvlak te creëren.

Resultaat

Na afloop van de cursus is de deelnemer in beter staat zijn/ haar rol als FG uit te voeren en de organisatie over privacy en informatiebeveiliging te informeren en adviseren. De cursist  is in staat tot het opstellen van beleid en hierover te communiceren, adviseren en draagvlak te creëren. Daarnaast  kan hij  verschillende soorten risico’s van compliance op het juiste niveau in te schatten en hier passende maatregelen op te nemen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die rol van Functionaris Gegevensbescherming ambieert of reeds vervult.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan de orde:

Lesdag 1: Wet- en regelgeving

 • AVG en andere wetten die invloed hebben op digitaal gegevensbeheer en privacy
 • Toetsing van wetgeving

Lesdag 2: Informatiebeveiliging

 • Achtergronden, begrippen,
 • Waaruit bestaat de cyberdreiging?
 • Code van Informatiebeveiliging, VIR, VIR-BI, BIG
 • Beleid voor informatiebeveiliging, terug naar de essentie
 • Hoe organiseer je Informatiebeveiliging als onderdeel van de bedrijfsvoering

Lesdag 3: Basis Informatiebeheer

 • Goed, geordende staat van het archief
 • Digitaal gegevensbeheer
 • Informatiesystemen
 • Toegankelijkheid van informatie

Lesdag 4: Risicomanagement & Crisismanagement

 • Inschatten van risico’s
 • Risico’s in kaart brengen
 • Risico’s beheersen
 • Hoe te handelen in een crisis

Lesdag 5: Communicatie I: gesprekken voeren, overtuigen en argumenteren, feedback geven en ontvangen

 • Starten van een gesprek
 • Luisteren en feedback geven en ontvangen
 • Overtuigen met argumenten
 • Discussiëren
 • Vraag achter de vraag achterhalen

Lesdag 6: Communicatie II: Omgaan met weerstanden, draagvlak creëren, klachten afhandelen

 • Inzicht in gedrag bij weerstanden (bij anderen en jezelf)
 • Herkennen van weerstanden
 • Weerleggen van weerstanden
 • Draagvlak creëren
 • Omgaan met klachten

Lesdag 7: Adviesvaardigheden

 • Ontdekken van een persoonlijke adviesstijl
 • Doeltreffende adviezen geven
 • Advies presentatie en adviesgesprek verzorgen
 • Advies aanpassen aan doelgroep

Lesdag 8: ICT tools en toepassingen

 • Basisbegrippen ICT
 • ICT inzetten tbv de borging van privacy en informatiebeveiliging
 • Tools, applicaties en toepassingen
 • Overleggen met ICT’ers

Studiebelasting

Voorbereiding: 8 - 10 uur

Eindopdracht: 20 uur