Bijna 75 jaar geleden kwamen bestuursleden van de 2 vooraanstaande vakverenigingen uit de wereld van de informatiedienstverlening, NVB (nu KNVI) en de NVBA, bij elkaar om te onderzoeken of het mogelijk was om een gedegen opleidingsinstituut op te richten. Niet veel later was Stichting Gemeenschappelijke Opleidingen een feit. Dus verzorgt Stichting GO, zoals de naam al snel inburgerd raakte, al jarenlang gewaardeerde en waardevolle opleidingen. Op die manier groeide de organisatie uit tot een instituut in het informatiedomein. Duizenden informatieprofessionals hebben de afgelopen jaren de kneepjes van het vak geleerd bij GO. En nog steeds is GO opleidingen, zoals we sinds 2009 heten, dé opleider in het informatiedomein met een breed pakket aan praktijkgerichte opleidings- en bijscholingsactiviteiten voor het gehele informatievakgebied. 

Sinds 2016 biedt GO opleidingen de bekende en hooggewaardeerde opleidingen SOD-I, SOD-II en de VVA aan.

Kijk en luister naar GO opleidingen in 68 seconden:

Met een team van vaste medewerkers en zo’n honderd freelance docenten beschikt GO opleidingen over een schat aan kennis en ervaring, waar u als organisatie of cursist direct voordeel van heeft. De docenten zijn allen werkzaam binnen het vakgebied waarin zij les geven. Zij weten wat er speelt, kennen de nieuwste ontwikkelingen en zetten deze zelf ook in gang. Daarnaast putten zij uit hun ruime ervaring voor het beantwoorden van vragen van de cursisten.

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij GO opleidingen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Kijk en luister naar onze visie op het vakgebied en opleidingen:

De praktijk in de klas

GO opleidingen kent de weerbarstige praktijk van de informatiewereld. Maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelen hebben invloed op de positie van de informatie binnen de organisatie en de rol van de informatieprofessional. Binnen de transitie van analoog naar digitaal heeft elke organisatie andere issues. Daarom stimuleert GO opleidingen haar cursisten om de eigen praktijk in te brengen in de klassikale lessen. Juist de combinatie van de generieke lesstof met de eigen praktijk geeft het optimale leerresultaat.

Steeds vaker zorgen ook de toetsen/eindopdrachten voor de aansluiting met de dagelijkse praktijk van de cursist en zijn organisatie. Waar relevant sluit een opdracht aan bij een bestaand issue of behoefte. De cursist gaat zodoende, onder begeleiding van een vakspecialist (= de docent) aan de slag met bijvoorbeeld het maken van een Plan van Aanpak, Adviesnota of Handboek. Op deze manier heeft de opdrachtgevende organisatie direct een return-on-investment van het cursusgeld.

Eigen digitale leeromgeving

Bij veel van haar opleidingsactiviteiten gebruikt GO opleidingen de eigen e-learning applicatie LOGO. Deze online applicatie wordt ingezet als middel om de combinatie van contactonderwijs en leren op afstand (blended learning) optimaal vorm te geven. LOGO is speciaal ontwikkeld voor en door GO opleidingen en sluit geheel aan bij onze praktijkgerichte activiteiten.

Onze medewerkers

dr Theo Verbeij directeur e-mail
Maureen Yvel Opleidingsmanager e-mail
Eric Kokke marketing & communicatie e-mail
Eren Polat opleidingsmanager / functioneel beheerder e-mail
Célestine Idroes cursuscoördinator e-mail
Wim Kuiper controller e-mail

Certificaten en diploma's

GO opleidingen hecht veel waarde aan kwaliteit van haar opleidingen. Daarom laten wij onze dienstverlening toetsen aan (kwaliteits)normen van de onafhankelijke instelling NRTO.

Daarnaast is GO opleidingen opgenomen in het  'Register Instellingen' waarin onderwijsinstellingen staan ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs (zie CRKBO.)  

Cursusplaatsen en -data

GO opleidingen beschikt in Voorburg over een eigen opleidingslocatie met twee leslokalen. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van zalencentra die centraal in het land liggen en goed bereikbaar zijn met zowel auto als openbaar vervoer.

Bank- en handelsgegevens 

IBAN: NL91 RABO 03077 83588 ten name van GO B.V., Voorburg
BIC: RABONL2U
KvK Haaglanden: 27329696
BTW-nummer: 820084025B01

Onderdeel van KBenP

Sinds 1 januari 2009 is GO opleidingen onderdeel van KBenP, één van de grootste dienstverleners op het gebied van documentaire informatievoorziening en de bijbehorende organisatorische en beheersmatige aspecten. KBenP beschikt over een schat aan ervaringen uit de adviespraktijk.