Specialist Digitaal Burgerschap

10-daagse cursus die u de juiste basiscompetenties verschaft om als bibliotheekprofessional met diverse doelgroepen aan de slag te gaan met het belangrijke thema digitaal burgerschap.

 

Sinds kort heeft de bibliotheek er een nieuwe uitdaging bij: doelgroepen ondersteunen op het gebied van digitaal burgerschap. Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatiesamenleving. Vanuit de Opleiding Mediacoach is op dit gebied een speciaal opleidingstraject ontwikkeld: de Opleiding Speciaist Digitaal Burgerschap.

Resultaat

Na afloop van de opleiding is de deelnemer in staat om de verschillende doelgroepen van de bibliotheek te ondersteunen in het succesvol kunnen functioneren in een online informatiesamenleving.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor bibliotheekmederkers, die zich richten op de maatschappelijk - educatieve rol van de bibliotheek, met de nadruk op digitaal burgerschap.

Inhoud

De opleiding bestaat uit 3 thema's met een breed scala aan onderwerpen:

Vaardigheden

 • Gezondheid; gezonder leven door technologie: Leer je doelgroepen gezonder te leven met behulp van de nieuwste digitale technologieën.
 • Vrije tijd; leuker leven door het internet: Leer je doelgroepen hun vrije tijd aangenamer, zinvoller en leuker door te brengen met de mogelijkheden die het internet biedt.
 • Leren; het internet gebruiken om je te ontwikkelen: Ontdek hoe je 'een leven lang leren' bij je doelgroepen kunt ondersteunen met behulp van de talloze leer- en ontwikkelmogelijkheden die het internet biedt.
 • Werk; je droombaan vinden en carrière maken in het digitale tijdperk: Leer hoe je doelgroepen digitale toepassingen kunnen gebruiken om een nieuwe baan te vinden en zich positief te onderscheiden in hun werk.
 • Samen; familiebanden en vriendschappen digitaal versterken: Ontdek hoe je doelgroepen hun vriendschaps- en familiebanden digitaal kunnen versterken.
 • Identiteit; jezelf ontdekken in het digitale tijdperk: Leer je doelgroepen te begeleiden bij het ontwikkelen van hun online identiteit.
 • Geld; online besparen, kopen en verkopen: Leer je doelgroepen gunstig te kopen, verkopen, handelen en besparen.
 • Cultuur; digitaal genieten van kunst, cultuur en literatuur: Leer je doelgroepen online te genieten van kunst en cultuur.
 • Snel en efficient  goede informatie vinden: Leer je doelgroepen hoe ze in de online informatiejungle zinvolle informatie kunnen vinden.

Weerbaarheid

 • Nepnieuws & Desinformatie: Maak je doelgroepen weerbaar tegen de verschillende vormen van nepnieuws en desinformatie.

 • Privacy; data detoxen tegen de grote dataroof:  Ondersteun je doelgroepen met het bewuster omgaan met data om hun online privacy te bewaken.

 • Veiligheid: bescherm jezelf tegen online schurken

Partcipatie

 • Online groepen: online meepraten: Leer doelgroepen mee te praten, denken en doen in online maatschappelijke dialogen (van buurt- tot nationaal niveau).

 • Online inspraak: Leer burgers online inspraak uit te oefenen bij influencers, beleidsmakers, organisaties, bestuurders en politici.

 • Netiquette: online omgangsvormen; Leer met je doelgroepen aan de slag te gaan met het gevoelige, maar urgente thema van online etiquette en omgangsvormen.

 • Online activisme: Leer doelgroepen te campaignen voor een zaak die hen aan het hart gaat.

 • Digital Storytelling; Je boodschap visueel overbrengen (via illustratie, poster, infographic of video)

 

De Opleiding Specialist Digitaal Burgerschap verschaft u als bibliotheekprofessional de basis om met diverse doelgroepen aan de slag te gaan met digitaal burgerschap. Werkt u al op de gebieden mediacoaching, digitale geletterdheid, medialabs en/of mediaopvoeding, dan biedt de opleiding een uitstekende aanvulling op uw competenties. Het is dan mogelijk voor bepaalde onderdelen vrijstelling te krijgen.

Afsluiting

U sluit de Opleiding Specialist Digitaal Burgerschap af met een eindopdracht, waarna u het certificaat van ‘Specialist Digitaal Burgerschap’ ontvangt.

Meer info over de nieuwe programmalijn Digitaal burgerschap vindt u op https://www.bibliotheeknetwerk.nl/digitaal-burgerschap.