Recordsmanagement

9-daagse verdiepingscursus over het beheer van digitale informatie.

 

Voor moderne organisaties ligt de prioriteit bij het verder digitaliseren en optimaliseren van de informatiehuishouding. Anders is een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering niet mogelijk!

Recordsmanagement speelt hierbij een belangrijke rol, omdat dit gaat over het duurzaam toegankelijk maken van informatie! Zonder doeltreffend recordsmanagement geen goede bedrijfsvoering!

Resultaat

Na afloop van cursus bent u in staat om de relevante wet- en regelgeving toe te passen op de digitale informatiehuishouding van uw organisatie en hierover te adviseren. Daarnaast bent u in staat om de principes van recordsmanagement toe te passen met als doel verbetering van de bedrijfsvoering.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die beleidsmatig of projectmatig betrokken is bij en/of verantwoordelijk is voor digitaal archiveren.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Deel 1: Normenkader Recordsmanagement en wet- en regelgeving

 • Wet- en regelgeving in een digitale omgeving
  • Archiefwetgeving (Archiefwet '95, Archiefregeling 2010)
  • Auteurswet
  • Databankenwet
  • Wet beveiliging persoonsgegevens
  • Wet elektronische handtekening
  • Wet openbaarheid van bestuur
 • Normen en standaarden
  • NEN-ISO 2082
  • NEN-ISO 15489
  • NEN-ISO 16175-1:2020
  • Beleidsregel digitale vervanging
  • Toepassingsprofiel Metagegevens

Deel 2: Recordsmanagement en de organisatie

 • 9-vlaks-model
 • Informatiearchitectuur
  • NORA
  • KPI's
  • Baseline
  • Trends en ontwikkelingen
  • Van document naar informatie

Deel 3: Zaakgericht en procesgericht informatiebeheer

 • Zaakgericht Werken
  • Het belang van Zaakgericht Werken vanuit oogpunt van dienstverlening en efficiency
  • Zaakgericht Werken in de context van informatiearchitectuur
  • Het hart van Zaakgericht Werken: de zaaktypencatalogus
  • Welke organisatorische veranderingen brengt Zaakgericht Werken met zich mee?
   • Voor de afdelingen Documentaire Informatievoorziening
   • Voor het KCC
   • Voor de organisatie als geheel
  • Implementatie Zaakgericht Werken
   • Welke activiteiten zijn nodig voor implementatie?
   • Aanpak opstellen zaaktype-catalogus
   • Implementatiestrategieën
  • Tips en valkuilen rond Zaakgericht Werken

Deel 4: Digitale Duurzaamheid

 • Langdurig en toegankelijk bewaren van informatie
  • e-Depot en de digitale infrastructuur
  • Keuzes
  • Uitplaatsing of overbrenging van archieven
  • Gedigitaliseerde en 'digital born' documenten
 • Authenticiteit van informatie

Deel 5: Selectie en waardering

 • Bewaren of vernietigen in een digitale omgeving, keuzes maken
 • Selectielijsten
 • Conversie en substitutie
  • Beleidsregel digitale vervanging
  • Handboek vervanging
  • Procedures

Deel 6: Recordscontinuum en de document lifecycle

 • Relatie recordsmanagement, documentmanagement en workflowmanagement
 • Informatiesystemen
 • Recordscontinuum
 • Document Life Cycle
 • Versiebeheer
 • Collaboration
 • Integriteit, authenticiteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en context van de records

Niveau

Hbo

Studiebelasting

- 20 - 24 uur voor de eindopdracht (Verbeterplan voor het informatiebeheer / Recordsmanagement bij de eigen organisatie)

Certificaat

Na een voldoende afronding van de eindopdracht ontvangt u een certificaat.

 

Onderdeel van

De cursus Recordsmanagement is onderdeel van de opleidingen: