Digitale vernietiging

1-daagse cursus, die kennis en inzicht geeft om de mogelijkheden die bestaan om digitale vernietiging juist en verantwoord toe te passen binnen de organisatie te introduceren.

 

Vernietiging is een wettelijke verplichting. Door de toegenomen digitalisering is het voor overheden lastig om aan deze verplichting te voldoen. Mede omdat in de praktijk organisatie hun digitale informatie op veel verschillende plaatsen bewaren. Ondanks dat er een aantal handreikingen en normen beschikbaar zijn, blijft de ‘hoe’ vraag bestaan: Hoe pas ik digitale vernietiging binnen mijn organisatie toe? Tijdens deze cursus gaan we de daarop in. Door middels van casussen kijken we naar de concrete stappen die u kunt zetten om de digitale vernietiging vorm te geven.

Resultaat

Na afloop van de cursus hebben de deelnemers inzicht in de mogelijkheden om digitale vernietiging binnen hun organisatie toe te passen

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor informatiebeheerders die daadwerkelijk aan de slag willen met digitale vernietiging en op zoek zijn naar concrete startpunten. Voorkennis over applicaties, systemen en metadatamodellen is niet nodig.

Inhoud

Door maatschappelijke discussies over privacy, de transparante overheid en het onrechtmatig verwijderen van informatie, speelt digitale vernietiging een steeds belangrijkere rol. Wat verstaan we eronder? Hoe rijm je de plicht om de privacy van de burger zo optimaal mogelijk te beschermen met optimale toegankelijkheid van informatie? Hoe ga je om met leveranciers om digitale vernietiging voor elkaar te krijgen? Op deze vragen krijgt u antwoord tijdens de cursus middels de volgende aspecten: 

  • Wettelijke kaders
  • Stakeholders in kaart
  • Technische wensen
  • Eisen uit normen / standaarden naar de praktijk
  • Metadata

Docent

Veregenwoordigers van Open Satisfaction verzorgen een gastcollege over de vertaling naar de praktijk.

 

Certificaat

Na afloop ontvangt u een 'verkaring van deelname'.