VVA / Voortgezette Vorming Archiefbeheer

13-daagse opleiding gericht op het semi-statisch archiefbeheer waarin de relevante aspecten van de vervaardiging van een archiefinventaris worden behandeld, maar ook het bewerken van digitale archieven en het calamiteitenplan.

Resultaat

U doet kennis en vaardigheden op om over te brengen archiefbescheiden toegankelijk te maken. Daarnaast doet u ervaring op met veel aspecten van modern semi-statisch archiefbeheer. Na afloop bent u in staat om een goede archiefinventaris te vervaardigen, digitale gegevens te inventariseren en een calamiteitenplan op te stellen. U kunt de (in de Archiefwet aangegeven) zorgdrager en archiefbeheerder daarom op juiste wijze ondersteunen.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor Informatieprofessionals die:

 • beheerders van semi-statische archieven zijn
 • archieven overbrengen naar een eigen archiefbewaarplaats, een regionaal historisch centrum of een gemeente-, streek- of rijksarchief
 • archiefbewaarplaatsen van overheidsarchieven beheren
 • werken met ‘jonge’ archieven

Inhoud

Archiefinventarisatie
Na afloop van deze module kunt u archieven of archiefblokken van de eigen organisatie voorzien van een goede toegang. Uw organisatie kan daarmee voldoen aan één van de belangrijkste uitgangspunten van de Archiefwet, namelijk dat geïnventariseerde archieven worden overgebracht en openbaar zijn. Door de inventaris is de toekomstig beheerder - de archivaris - in staat om vragen van onderzoekers te beantwoorden en hen de benodigde informatie aan te reiken.

Semi-statisch archiefbeheer
U maakt kennis met aspecten voor een goed archiefbeheer én met de factoren die het beheer van uw semi-statisch archief beïnvloeden. Op die manier kunt u als vraagbaak voor informatieverzorgers fungeren. U maakt een aanzet voor een calamiteitenplan.

Inventarisatie digitale gegevensbestanden
U leert om digitale gegevensbestanden te inventariseren. De module gaat in op digitale gegevensbestanden en de invloed die ICT uitoefent op archiefbescheiden.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1: Basiselementen van archiefbeheer

 • Ordening(structuur) en Vorming
 • Beschrijving: ISAD (EAD), ISAAR (EAC) en metagegevensschema
 • Classificatie (over DSP + code VNG, ZTC, andere classificatiesystemen)
 • Overzicht actuele archiefwet- en regelgeving en actuele uitleg archiefbestel
 • Het records continuüm

Module 2: Opzet en inrichting van het papieren archiefbeheer

 • Inrichting depotmanagement en archievenoverzicht  
 • Materieel beheer en voorkomen en bestrijden van schimmelbesmetting
 • Calamiteitenplan of Kwaliteitssysteem / informatiebeheerplan
 • Regeling van vernietiging en van overbrenging
 • Beschikbaarstelling van overgebrachte archieven
 • Inrichting en beheer van de archiefruimte (zie AR)

Module 3: Opzet en inrichting van het digitale archiefbeheer (Informatie- en automatiseringsbeleid / inventarisatie van digitale gegevensbestanden)

 • (Archief)domeinen
 • Middelen
 • Wettelijk kader, Normen en standaarden
 • Inrichting beheer
 • Inventariseren van gegevensbestanden
 • Kwaliteitssysteem / informatiebeheerplan
 • Vernietiging
 • Overbrenging

Module 4 en 5: Selectie, vernietiging en bewerking

 • Geschiedenis en actueel wettelijk kader
 • Gronden en criteria voor selectie en selectiemethodiek op basis van gewaardeerd verleden
 • Vaststelling selectie- of bewaarniveaus en toepassing geldende selectielijst
 • Vooronderzoek Selectie en vernietiging
 • Archiefbewerkingsplan (HS 4.3)
 • Beschrijven (beschrijvingselementen op basis van ISADG)
 • Ordenen en rubriceren
 • Schrijven van de inleiding bij en afronding van de archiefinventaris

Studenten kunnen zich uitsluitend aanmelden voor de complete opleiding. De volgorde van modules en lessen is zo dat opgedane kennis en vaardigheden bruikbaar zijn in het vervolg van de opleiding.

Beroepspraktijkvorming
VVA is een praktijkopleiding. U verricht daarom praktische archiefwerkzaamheden op een goedgekeurd archief. U draagt bij aanmelding zelf een archiefplaats aan (in de meeste gevallen is dit uw eigen werkplek). Dit betekent dat werk/stage een verplicht en uiterst belangrijk onderdeel van de opleiding vormt. Het is dus van groot belang dat er een geschikt archief is dat bewerkt kan worden. De lessen dienen ter ondersteuning om kennis en vaardigheden (nog) beter in praktijk te brengen.

Niveau

Hbo

Toelatingseisen
De opleiding is geschikt voor DIV- en archiefmedewerkers met minimaal 5 jaar werkervaring en een gedegen vooropleiding in het vakgebied.

Studiebelasting

Voorbereiding: 8-10 uur per week 

Certificering

U ontvangt het instellingsdiploma VVA, indien alle examens en praktijkopdrachten voldoende zijn beoordeeld.