Losse modules

Modules

 1. Proeve van Bekwaamheid - SOD-I
 2. Informatie Ontsluiten en Verzamelen (schriftelijke cursus)
 3. Functionaris Gegevensbescherming
 4. Toegepaste Data science en data analytics
 5. Fotocollecties beheren en toegankelijk maken
 6. Certificering van uw e-depot
 7. Online presenteren
 8. Introductie in R
 9. Retrospectief vervangen
 10. Opdrachtgeverschap en regievoering
 11. Informatiebeveiliging
 12. VVA / Voortgezette Vorming Archiefbeheer
 13. Laaggeletterdheid en de bibliotheek
 14. Marketing van informatiediensten
 15. Professional Internet Research (Online, in English)
 16. Elektronisch ondertekenen en de digitale handtekening
 17. Strategisch inzetten van Social Media
 18. GO Strippenkaart
 19. GO Strippenkaart 10
 20. Informatiedienstverlening en ICT
 21. Zoeken van Beeld en Geluid
 22. Lean procesmanagement in een dag
 23. Masterclass Visievorming met Mindmapping
 24. Customer Journey
 25. Metaworkshop Informatiestrategie: word facilitator in een dag
 26. Optimaliseren van informatiediensten
 27. Verandermanagement
 28. Tekstmining
 29. Aan de slag als Community Librarian
 30. Ondernemen en samenwerken in de openbare bibliotheek
 31. Disruptive Technologies and New Skillsets in Library 4.0 (online)
 32. Marketing of Information Services (Online)
 33. Projectarchivering
 34. Leergang Informatieadviseur
 35. Specialist Digitaal Burgerschap - deeltraject Participatie
 36. Leergang Informatiemanagement
 37. Auditing in de Informatiedienstverlening
 38. Schrijven van doeltreffende rapporten, notities en adviezen
 39. SOD-I (Basisopleiding Informatiebeheer)
 40. Maak het vindbaar
 41. Informatiestructuren
 42. Recordsmanagement en Governance in SharePoint
 43. Recordsmanagement
 44. GO Strippenkaart 20
 45. Implementatie van Zaakgericht Werken
 46. Omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de bibliotheek
 47. Introductie MARC21
 48. Visualiseren van Kennis
 49. Faciliteren van Community Librarianship (door leidinggevenden)
 50. Data Steward
 51. Informatiebeleid in de praktijk
 52. Wet- en regelgeving voor de digitale informatiehuishouding
 53. Adviesvaardigheden, adviseren als samenspel
 54. Information research support
 55. e-Depot in een dag
 56. Waardering, selectie en vernietiging
 57. Introductie AI voor bibliotheek, mediatheek en onderwijs
 58. AI In Information Services – Implications, Applications and Added Value
 59. Auteursrecht voor informatiespecialisten (Vervolg)
 60. Auteursrecht voor informatiespecialisten (Basis)
 61. Basisopleiding Bibliotheken (BOB)
 62. Kwaliteitszorg
 63. De moderne informatiebeheerder
 64. Microsoft 365 & SharePoint: search & metadatabeheer
 65. Archiefwet 2021
 66. Introductie RDA en LRM
 67. Digitalisering van de Informatievoorziening
 68. Digitaal archiveren en mappenstructuur
 69. Instructievaardigheden
 70. Provisioning in Microsoft 365
 71. Introductie SharePoint
 72. Digitale vernietiging
 73. Introductie Zaakgericht Werken
 74. Procesoptimalisatie
 75. Optimaliseren van zaakgericht werken
 76. Projectmatig werken
 77. Data Visualisatie
 78. Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (MDTO)
 79. E-mailarchivering en -management
 80. Introductie Knowledge Graphs
 81. Privacy en digitaal gegevensbeheer (AVG)
 82. Coördineren van vrijwilligers
 83. Data-architectuur en datamanagement
 84. AVG en Archieven
 85. Jeugdbibliotheekwerk en leesbevordering
 86. Omgevingswet en Informatiebeheer
 87. Grip op (ongedeelde) informatie
 88. Microsoft 365 compliance: veiligheid en archivering
 89. AI-contentgeneratoren en – bots: Auteursrecht & privacy
 90. Archiefbeheer in de praktijk
 91. Digitale Duurzaamheid
 92. Omgaan met de Woo – Informatieprofessional in positie
 93. Woo en de AVG; balanceren tussen openbaarheid en privacy
 94. Course RDA/LRM (Dutch Caribbean)
 95. Specialist Informatievaardigheden
 96. Specialist Digitaal Burgerschap
 97. Opleiding GO Mediacoach
 98. Specialist Digitaal Burgerschap - deeltraject Vaardigheden
 99. Specialist Digitaal Burgerschap - deeltraject Weerbaarheid
 100. Romanadvies
 101. Archiveren van Social Media
 102. Auditing in de Informatiedienstverlening (Verdieping)
 103. Risicomanagement
 104. AVG, Privacy en Digitaal Gegevensbeheer (Advanced)
 105. Marketing Informatiedienstverlening in een dag
 106. Digitale Informatievaardigheden
 107. Bewaartermijnen: bewaar- en vernietigingsbeleid in de organisatie
 108. Instore communicatie in de bibliotheek
 109. Encoded Archival Description (EAD) - Introductiecursus
 110. Functioneel applicatiebeheerder
 111. Kwaliteit van informatie
 112. Embedded librarian 2.0
 113. Informatie zoeken met AI
 114. Leergang Zaakgericht Werken en digitale dienstverlening