Webinarreeks: Professionalisering digitale informatiehuishouding Dutch Caribbean

Op initiatief van de nationale archieven van Aruba, Curaçao en Suriname start vanaf het najaar 2021 een reeks aan webinars gericht op de professionalisering van informatie- en archiefbeheer in het Nederlandstalig Caraïbisch gebied (Dutch Caribbean).

 

De Dutch Caribbean staat voor grote uitdagingen als het gaat om het op orde krijgen van de digitale informatiehuishouding. Van het inspelen op een snel veranderend informatielandschap tot het bijspijkeren van de expertise van medewerkers tot het creëren van draagvlak voor het belang van archivering bij het professionaliseren van informatie- en archiefbeheer. De onderliggende vraag daarbij is: ‘Hoe zetten we de transitie naar een goede digitale informatiehuishouding in gang?’. Werkwijzen uit Europa – voornamelijk Nederland en Estland – worden vaak aangehaald. Hoewel aansprekende inspiratiebronnen vormt een inadequate vertaalslag naar de lokale situatie vaak een bottleneck voor een goede aansluiting op de omstandigheden in de Dutch Caribbean.

In deze webinarreeks heeft dit de aandacht en komen expertise uit Europa én specifieke aandacht voor lokale vraagstukken samen. Informatieprofessionals uit de Dutch Caribbean krijgen zo de gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Tegelijkertijd kunnen ze inspiratie opdoen voor de toepassing binnen hun eigen context.

Gedurende een periode van acht maanden organiseren we webinars over diverse onderwerpen die actueel en relevant zijn voor de Dutch Caribbean. De reeks sluiten we af met een symposium waarbij de impact van de webinars geëvalueerd wordt. Op basis van de opgedane kennis gedurende de acht maanden presenteren we een handreikingen aan de landen die deelgenomen hebben aan de webinars.

We sluiten de eerste serie webinars af met een symposium. Deze vindt plaats op 8 juni 2022 tijdens het Acuril congres op Curacao, maar is ook online te volgen. Deze wordt mede mogelijk gemaakt door GO Opleidingen. Hieronder vind u het programma.

Algemene informatie

Voor wie: informatieprofessionals (op strategisch, tactisch en operationeel niveau bij overheden en archiefinstellingen), (informatie)managers en bestuurders, studenten van archiefopleidingen uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius, St. Maarten en Suriname.

Informatiebeheerders uit Nederland kunnen deelnemen indien het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. (

Tarief

Deelname is aan de online sessie is gratis (Let op; bij aanmelden kiezen voor de factuuroptie 'persoon'. Er volgt dan geen factuur.)

Wilt u 'live' aanwezig zijn bij het symposium op Curacao, meldt u dan hier (per e-mail) voor dag 4 van het Acuril congres. Kosten zijn $ 75,00 voor een hele dag inclusief het Acuril programma en de bijbehorende activiteiten.

 

Programma webinar 8 juni 2022

Tijd ABC en SSS-eilanden

Tijd Suriname Presentatie: onderwerp en spreker
13:00 - 13:15 14:00- 15:00 Opening
13:15 - 14:00 14:15 - 15:00

 Terugblik op de webinarreeks middels een paneldiscussie met

-Rita Tjien Fooh (Directeur Nationaal Archief Suriname)

-Raymond Hermandez (Directeur Archivo Nacional Aruba)

-Max Scriwanek (Directeur Nationaal Archief Curcao)

-Migiza Victoriashoop (Waterlands Archief en initiatiefnemer webinarreeks

14:00 - 14:15 15:00 - 15:15 Pauze
14:15 - 15:00 15:15 - 16:00 Vernieting van informatie in een digitale omgeving - Migiza Victoriashoop

15:00 - 15:15

16:00-16:15 Pauze
15:15 - 16:00 16:15 - 17:00 Belang van goed Informatiebeheer voor de organisatie - Eric Kokke (GO opleidingen)
16:00  17:00 Afsluiting