Webinarreeks: Professionalisering digitale informatiehuishouding Dutch Caribbean

Op initiatief van de nationale archieven van Aruba, Curaçao en Suriname start vanaf het najaar 2021een reeks aan webinars gericht op de professionalisering van informatie- en archiefbeheer in het Nederlandstalig Caraïbisch gebied (Dutch Caribbean).

 

De Dutch Caribbean staat voor grote uitdagingen als het gaat om het op orde krijgen van de digitale informatiehuishouding. Van het inspelen op een snel veranderend informatielandschap tot het bijspijkeren van de expertise van medewerkers tot het creëren van draagvlak voor het belang van archivering bij het professionaliseren van informatie- en archiefbeheer. De onderliggende vraag daarbij is: ‘Hoe zetten we de transitie naar een goede digitale informatiehuishouding in gang?’. Werkwijzen uit Europa – voornamelijk Nederland en Estland – worden vaak aangehaald. Hoewel aansprekende inspiratiebronnen vormt een inadequate vertaalslag naar de lokale situatie vaak een bottleneck voor een goede aansluiting op de omstandigheden in de Dutch Caribbean.

In deze webinarreeks heeft dit de aandacht en komen expertise uit Europa én specifieke aandacht voor lokale vraagstukken samen. Informatieprofessionals uit de Dutch Caribbean krijgen zo de gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Tegelijkertijd kunnen ze inspiratie opdoen voor de toepassing binnen hun eigen context.

Gedurende een periode van acht maanden organiseren we webinars over diverse onderwerpen die actueel en relevant zijn voor de Dutch Caribbean. De reeks sluiten we af met een symposium waarbij de impact van de webinars geëvalueerd wordt. Op basis van de opgedane kennis gedurende de acht maanden presenteren we een handreikingen aan de landen die deelgenomen hebben aan de webinars.

Het tweede webinar in de reeks vindt plaats op 26 januari 2022. Deze wordt mede mogelijk gemaakt door GO Opleidingen. Hieronder vind u het programma.

Algemene informatie

Voor wie: informatieprofessionals (op strategisch, tactisch en operationeel niveau bij overheden en archiefinstellingen), (informatie)managers en bestuurders, studenten van archiefopleidingen uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, St. Eustatius, St. Maarten en Suriname.

Informatiebeheerders uit Nederland kunnen deelnemen indien het maximaal aantal deelnemers niet is bereikt. (Tijden van het webinar zijn dan 12:45 uur tot 13:00 uur)

Tarief

Deelname is gratis (Let op; bij aanmelden kiezen voor de factuuroptie 'persoon'. Er volgt dan geen factuur.

 

Programma webinar 26 januari 2022

 Tijd (ABC- en SSS-eilanden)

Tijd (Suriname)

Onderdeel

7.45 – 8.00 uur

8.45 – 9.00 uur

Digitale inloop

8.00 – 8.05 uur

9.00 – 9.05 uur

Opening webinar

8.05 – 8.15 uur

9.05 – 9.15 uur

 

8.15 – 9.00 uur

9.15 – 10.00 uur

Inleiding op DUTO (Duurzame Toegankelijkheid van Overheidsinformatie) door Rens Ouwerkerk (Nationaal Archief)

 

9.00 – 9.45 uur

10.00 – 10.45 uur

Inleiding op Archiving by Design door Gerard Koster (Strategisch adviseur informatiebeheer, Gemeente Utrecht)

9.45 – 10.00 uur

10.45 – 11.00 uur

Pauze

10.00 – 10.45 uur

11.00 – 11.45 uur

Dekolonisatie van archieven door Mildred Caprino (Master of Arts in History of Arts and Heritage, Policy, Management and Education)

10.45 – 11.30 uur

11.45 – 12.30 uur

Transcriptie als middel voor de herschrijving van de geschiedenis door Audrey Howijks (Nationaal Archief Suriname)

 

11.30 – 11.35 uur

12.30 – 12.35 uur

Formele afsluiting