Opleiding Recordsmanager

Modules

 1. Maak het vindbaar
 2. Informatiestructuren
 3. Marketing van Informatiediensten
 4. Optimaliseren van Informatiediensten
 5. Recordsmanagement

 

Modulair opgebouwde deeltijdopleiding van minimaal 10 maanden waarin u leert om de bedrijfsmatige en organisatorische aspecten van een goed functionerende (digitale) documentaire informatievoorziening en een goed functionerend archief doelmatig toe te passen.

Inleiding

In vijf modulen komen de diverse facetten van het vak Recordmanager aan de orde met betrekking tot de digitale omgeving. Er is ruimte voor verschillen, specifieke aandachtspunten en kansen. Naast de basiskennis van het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van de bedrijfseigen informatie is er aandacht voor wet- & regelgeving en beheer & behoud van (digitale) informatie waarmee uw organisatie de bedrijfsmatige en organisatorische doelstellingen kan behalen.

Resultaat

Na afloop van de opleiding bent u in staat om een bijdrage te leveren aan betrouwbare en toegankelijke (digitale) informatie waarmee uw organisatie de bedrijfsmatige en organisatorische doelstellingen kan behalen.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor iedereen die op tactisch niveau werkzaam is (of dit ambieert) in het vakgebied van de documentaire informatievoorziening, recordsmanagement en/of de informatiedienstverlening.

Inhoud

Het opleidingsprogramma bestaat uit vijf modulen.

 • Maak het vindbaar
  • Theorie over toegankelijkheidsleer
  • Bouwen van een taxonomie
  • Bouwen van een eenvoudige classificatie
  • Bouwen van een eenvoudige thesaurus
  • SharePoint
 • Informatiestructuren
  •  Gecontroleerd ontsluiten van documenten
  • Gebruik van hyperlinks voor het toegankelijk maken van informatie
  • Automatisch metadateren van informatie
  • Toepassing van taaltechnologie voor het beter vindbaar maken van informatie
  • Kennisorganisatiesystemen
  • Semantisch web
  • Analyse en evaluatie van documentaire informatiesystemen
 • Marketing van informatiediensten
  • Het proces van de marketingplanning
  • Situatie-analyse en sterkte-zwakte analyse
  • Strategische opties en keuzen
  • Marketingdoelstellingen, -instrumenten 
  • Imago, toegevoegde waarde en doelgroepen
  • Inzetten van nieuwe media
 • Informatiebeleid in de praktijk
  • Kernbegrippen uit de informatie- en communicatietechnologie
  • Trends in de informatie- en communicatietechnologie
  • Automatiseringsgraad van informatiediensten
  • De drie managementniveaus en hun samenhang met de organisatiedoelstellingen
  • Fasering van automatiseringsprojecten
  • Inhoud en opzet van een projectplan
 • Recordsmanagement
  • Positie en functies van recordsmanagement en archiefbeheer
  • Invloed van maatschappelijke en technologische ontwikkelingen
  • Aansturen van archivering door derden (zoals Zaakgericht Werken en procesgericht archiveren)
  • Beheer van elektronische gegevensbestanden (inclusief e-mail)
  • Substitutie en digitale duurzaamheid
  • Bewaartermijnen, selectie en vernietiging van fysieke en elektronische archiefbestanden
  • Wet- en regelgeving, normen en standaarden

Niveau

HBO

Instapniveau

 • U verricht minimaal 20 uur per week werkzaamheden in documentaire informatievoorziening, informatiedienstverlening, recordsmanagement of een archief
 • U heeft een diploma op minimaal havo- of mbo-niveau

Studiebelasting

De studiebelasting voor het diploma-programma bedraagt:

 • 29 lesdagen van elk 6 uur
 • 7 à 10 uur per week voor huiswerk en zelfstudie
 • Examenvoorbereiding

Examen en toetsing
U sluit elke module af met een examen en/of enkele opdrachten. U ontvangt het instellingsdiploma RECORDSMANAGER indien u alle examens en opdrachten met voldoende resultaat heeft afgelegd.

Certificaat

Na afronding van de opleiding ontvangt u het instellingsdiploma RECORDSMANAGER.