Verandermanagement

2-daagse cursus waarmee u zorgt voor een succesvol en doeltreffend verandertraject.

 

Iedereen heeft of krijgt te maken met veranderingen in de werkomgeving. Zeker binnen de informatiedienstverlening is sprake van een bijna continue verandering in de werkzaamheden, rollen en verantwoordelijkheden. Het is daarom van belang om te begrijpen wat verandering betekent voor een team of afdeling, inzicht te hebben in eigen gedrag bij veranderingen en weerstanden vroegtijdig te herkennen.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft de deelnemer voldoende kennis, inzicht en vaardigheden om verandertrajecten te beïnvloeden, te sturen en te beheersen om op doeltreffende wijze het einddoel te behalen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die (mede)verantwoordelijk is voor een succesvol verloop van een verandertraject.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Veranderproces
 • Veranderingsstrategieën en -methoden
 • Analyseren van de situatie
 • Fases binnen het verandertraject
 • Risicofactoren
 • Omgaan met weerstanden
 • Communicatie in een verandertraject
 • Meekrijgen van de medewerkers
 • Invoeren en begeleiden van veranderingsstrategieën
 • Bijsturen van het proces en de strategie
 • Valkuilen en tips

Niveau

Hbo

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een certificaat.