Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden (TMLO) en MDTO

1-daagse cursus waarin u leert een start te maken met het Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden (TMLO) binnen de eigen organisatie.

 

Binnen Archief 2020 is het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) opgesteld. In het kader van digitale duurzaamheid, interoperabiliteit en overdracht naar toekomstige e-depots is het van belang dat dit profiel in overheidsorganisaties breed toegepast gaat worden. Gebruikers moeten daarvoor weten wat het belang van (gemeenschappelijke) metadata is, wat het TMLO is en hoe het TMLO in de eigen situatie toegepast kan worden.

Resultaat

Na afloop van deze cursus heeft u voor uw eigen situatie een functionele ‘mapping’ gemaakt met het TMLO en kunt u de volgende stap naar technische implementatie nemen.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatiebeheerders, die in hun werk aan de slag willen met het TMLO.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Algemene inleiding metadata
  • Context van TMLO
  • Metadatamapping game
  • Entiteiten, aggregatieniveaus, overerving en herhaalbaarheid
  • Functionele mapping van het eigen metadataprofiel

Niveau

Mbo+

Docent

Mirella van der Velde

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.