Risicomanagement

3-daagse cursus waarin u leert uw organisatie door te lichten op risico's om de issues op het gebied van governance en compliance te herkennen en te adviseren over mogelijke oplossingen.

Goed bestuur (governance), een verantwoord beheer van risico’s (risicomanagement) en het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance) zorgen voor een verantwoorde en beheerste bedrijfsvoering. En hiermee wordt de kans dat de bedrijfsdoelstellingen gerealiseerd worden aanzienlijk vergroot. 

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u de juiste kennis en inzichten om risicomanagement toe te passen op de informatievoorziening van uw organisatie (of afdeling/team) door te om issues op het gebied van governance en compliance in beeld te brengen. U kunt organisatierisico’s benoemen en hierover adviseren. 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers die zich (gaan) bezighouden met controleaspecten binnen de bedrijfsvoering van een organisatie. Denk aan Auditors, Informatiemanagers en Medewerkers Informatiedienstverlening met een brede focus.

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Definities en begrippen
  • Methoden en technieken om Risicomanagement toe te passen
  • Risicoscans uitvoeren
  • GRC bij een organisatie – de praktijk
  • Analyses maken en verbetervoorstellen lanceren
  • Rollen en verantwoordelijkheden bij Governance, Risicomanagement en Compliance
  • Implementatie van Risicomanagement

Niveau

HBO

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.