Procesoptimalisatie

1-daagse cursus waarin het verbeteren van de effectiviteit van bedrijfsprocessen centraal staat. Onderdeel van de Leergang Zaakgericht Werken.

 

Zaakgericht werken is voor veel organisaties inmiddels de 2e of 3e fase in gegaan. Dat betekent bijsturen, optimaliseren en collega’s overtuigen van nut en noodzaak. Maar Zaakgericht Werken kan niet zonder inzicht in procesoptimalisatie.

Met de verschuiving van de (documentaire) informatievoorziening naar de voorkant van het proces is het voor Informatiebeheerders noodzakelijk om kennis en inzicht te hebben in procesmanagement. Om de digitale informatiehuishouding op orde te krijgen is het van belang dat processen zijn geoptimaliseerd en de onnodige stappen in een proces zijn geïdentificeerd. Daarnaast is het handig om een werkproces visueel goed zichtbaar te maken, bijvoorbeeld met standaard tooling.

Resultaat

Na afloop van de cursus is de deelnemer in staat binnen zijn eigen organisatie processen te analyseren en verbeteren om organisatiebreed betere resultaten te behalen en de implementatie van Zaakgericht Werken te ondersteunen. 

Doelgroep

U bent vanuit uw functie betrokken bij de introductie van Zaakgericht Werken binnen uw organisatie. 

Inhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Hoofdprocessen, ondersteunende en sturende processen in kaart brengen
  • Het belang van procesmanagement. Hoe identificeert u kritische en sleutelprocessen? De definitie en rol van proceseigenaar
  • Methoden van procesanalyses, beschrijvingen en mogelijke verbeteringen (zwembanen, rollen, ontsluiting van de data, risico’s)
  • Het visualiseren/ inzichtelijk maken van processen
  • Processen analyseren
  • PDCA-cirkel op een proces en een stappenplan
  • Waarom procesoptimalisatie (verbeteren van doorlooptijd, kostenbesparing, kwaliteitsverhoging, constant willen/moeten voldoen aan wet- en regelgeving (bijvoorbeeld gemeentelijke werkprocessen)
  • Waarom is een context-diagram zo belangrijk en hoe maakt u dit?
  • Procesmodelleren aan de hand van BPMN 2.0 (freeware) tooling

Deze module is onderdeel van de Leergang Zaakgericht Werken.

 

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een certificaat van deelname.