Optimaliseren van zaakgericht werken

1-daagse cursus over de kritische succesfactoren voor het optimaal inzetten van Zaakgericht Werken. 

Op een bepaald moment is Zaakgericht Werken, geheel of gedeeltelijk, ingevoerd binnen de organisatie. Maar dan? Rustig alles zijn gang laten gaan of aan de slag om het Zaakgericht Werken te optimaliseren en alle gebruikers helemaal mee te krijgen? Het is voor de Informatieprofessional van groot belang grip te houden op de resultaten en de ontwikkelingen van Zaakgericht Werken.

Resultaat

Na afloop van de cursus bent u in staat om:

 • de kwaliteit van het Zaakgericht Werken te beoordelen vanuit het gezichtspunt van de informatievoorziening en vanuit de gebruiker
 • de verschillende kwaliteitsaspecten van Zaakgericht Werken te beoordelen, verbetervoorstellen te doen en kwaliteit te borgen
 • maatregelen te nemen die de kwaliteit bevorderen
 • het gesprek aan te gaan met gebruikers om de (informatie)behoefte te achterhalen en
 • samen te komen tot verbeteringen in het Zaakgericht Werken

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor Informatieprofessionals die de implementatiefase van Zaakgericht Werken al hebben doorlopen en zich gaan bezighouden met de optimalisering van gebruik, methode en systemen.

Inhoud

Tijdens de 1-daagse cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Zaakgericht Werken in de praktijk
 • De kansen en risico’s van Zaakgericht Werken
 • Gebruik en de consequenties voor de organisatie, afdeling en medewerkers
 • Optimaliseren van gebruik
 • Ratio en emotie, verbaal en non-verbaal communiceren
 • Bewuste en onbewuste patronen in communicatie
 • Communicatiestijlen: gedragstypen herkennen en daarop afstemmen
 • Issues rond nieuwe rollen, kennis/vaardigheden en competenties
 • Technologische ontwikkelingen
 • Consequenties voor beheer, optimalisering en klanten
 • Inrichting van ZTC, zaaksystemen aanpassen aan gebruikersbehoefte

Niveau

MBO+

Instapniveau

U bent bekend met de principes van Zaakgericht Werken.

Studiebelasting

Voorbereiding: 12 - 16 uur.

Certificaat

Na afronding van de cursus ontvangt u een verklaring van deelname.