Opleiding SOD-I

Dé basisopleiding (15 dagen) voor DIV-medewerkers, Medewerkers Informatiebeheer en Medewerkers Informatiedienstverlening, voor een goede basis met een mooi loopbaanperspectief in het informatiedomein.

Het belang van informatie in onze informatiesamenleving neemt dagelijks toe, evenals de hoeveelheid informatie die dagelijks op ons afkomt. Dit vraagt om goed informatiebeheer in de organisatie omdat bij elke processtap informatie nodig is.

Daarnaast verandert de informatiebehoefte: door Het Nieuwe Werken willen medewerkers 24/7 de beschikking hebben over de voor hen relevante informatie. Al deze
veranderingen hebben invloed op de competenties die een Informatiebeheerder nodig heeft om succesvol te functioneren.

Resultaat

Na het behalen van het SOD-I diploma bent u in staat om succesvol operationele activiteiten rond het beheren en toegankelijk maken van informatie uit te voeren. Daarnaast geeft het SOD-I diploma u ruime kansen op de arbeidsmarkt. De SOD-I opleiding helpt de toekomstige Informatiebeheerders aan de competenties die nodig zijn om de omslag naar een doeltreffende digitale en geïntegreerde informatievoorziening te realiseren.

Doelgroep

De SOD-I opleiding is bedoeld voor iedereen die over de juiste kennis, inzichten en vaardigheden wil beschikken om een goede basis te leggen voor een succesvol loopbaanperspectief in het informatiedomein.

Inhoud

De SOD-I is een brancheopleiding op Mbo4-niveau die 9 maanden duurt. De combinatie van leren en werken geeft u in korte tijd kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om het werk als informatiebeheerder succesvol te kunnen uitvoeren en een gedegen basis te leggen voor een mooi loopbaanperspectief.

De opleiding bestaat uit 4 modules over 15 lesdagen, die de volgende onderwerpen behandelen:

Ken je Organisatie
- Organisatievormen
- Organisatiecultuur
- Projectmanagement
- Nut en noodzaak van informatiebeheer
- Wet- en regelgeving
- Trends en ontwikkelingen (datamanagement, privacy en informatiebeveiliging)

Informatie Beheren
- Organiseren en structureren van informatie
- Zoeken en vinden
- Metadata
- Digitaal informatiebeheer
- Archief op orde
- Transitie van analoog naar digitaal
- Zaakgericht Werken
- Information overload

Klantgericht Communiceren en Adviseren
- Communicatie
- Klantgerichtheid
- Adviesvaardigheden

Beheren van Informatiesystemen
- Verschillende informatiesystemen
- Relatie met taaksystemen en processen
- Functioneel beheer
- Kwaliteit

Niveau

MBO

Toelatingseisen

Deze opleiding is geschikt voor iedereen die minstens twintig uur per week werkt of een stageplaats heeft in de informatiedienstverlening. Uw minimale vooropleiding is Vmbo-TL of daaraan gelijkwaardig.

Studiebelasting

Naast de lessen moet u rekening houden met ongeveer 12 uur studiebelasting per week.

Examen en toetsing

Gedurende de opleiding maakt u 3 schriftelijke opdrachten en 1 mondeling examen. Bij voldoende resultaat komt u in aanmerking om een Proeve van Bekwaamheid (praktisch examen op de werkplek) uit te voeren. Bij een voldoende beoordeling heeft u recht op het SOD-I diploma.